Adóbehajtás

A nagyváradi helyi adók és illetékek befizetése 2008. március 31-én: összeségében az évi adók és illetékek 24 százalékát, az első félévre esedékes adók és illetékek 93 százalékát fizették be.

A tervezett saját bevételi forrásokat az első negyedévben 86 százalékban teljesítették. összesen 124 millió lej folyt be a Polgármesteri Hivatal kasszájába, ebből 72 millió lej saját bevételi forrás.

A fizikai és jogi személyek több mint 21,5 millió lejt fizettek be, ami a teljes évre tervezett összeg 40 százaléka. Elmaradás mutatkozott az épületek és telkek eladásából származó bevételeknél.