ADI-találkozó Kolozsváron

Szeptember 20-án tartották meg Kolozsváron az Észak-Erdélyi Közösségi Fejlesztési Társulás (ADI) tagjainak találkozóját.

A 2009-ben létrehozott testület feladata, hogy javasoljon és előkészítsen fejlesztési projekteket a hat – Bihar, Szilágy, Kolozs, Máramaros, Szatmár, Beszterce-Naszód – társult megye számára. A Bihar megyei küldöttség javaslatára megerősítették elnöki tisztségében Vákár Istvánt, a Kolozs Megyei Tanács alelnökét, ugyanakkor Pásztor Sándor, a Bihar Megyei Tanács elnöke tagja lett az ADI vezetőségének. A megbeszélések során kijelölték azokat a főbb irányvonalakat, melyeket követni fognak a közös projektek kidolgozásakor. Ezek egyike a katasztrófaelhárító és önkéntes tűzoltó csoportok alakítása, képzése és felszerelése. Ennek kapcsán megfogalmazódott egy gyakorlópálya létesítésének ötlete. Szabó József bihari megyemenedzser javasolta: e célra bővitsék ki a Bihar megyei hegyimentők már meglévő telephelyét. Az ADI szociális projektjeinek köszönhetően Bihar megye eddig öt vizzel és habbal oltó esetkocsit, egy nukleáris, biológiai, vegyszeres és radiológiai felderitő autót, egy roncsok közüli kiszabaditáshoz használatos eszközökkel felszerelt és egy újraálesztő készülékkel ellátott járművet kapott.