A zenei oktatást zsenge korban javasolt kezdeni

Nagy Gabriella aligazgatónő
Nagy Gabriella aligazgatónő
A nagyváradi Művészeti Líceum a régió egyetlen magyar tannyelvű művészeti oktatást biztosító középiskolai intézménye, ahol V. osztálytól az érettségi megszerzéséig tanulhatnak a diákok.

A Művészeti Líceumban jelenleg zeneművészeti és képzőművészeti ágon folyik az oktatói-nevelői munka, és újdonság, hogy ősztől magyar nyelvű építészeti osztályt is indítanak IX. osztálytól, ahol a helyek ugyan már beteltek, de jövőre szintén benne lesz az iskola kínálatában, a képzőművészeti osztályban pedig még vannak szabad helyek. Emellett az elemi osztályok számára külsős, zeneművészeti osztályaik is működnek. De mit is jelent tulajdonképpen az, hogy külsős osztály? – kérdésünkre Nagy Gabriella aligazgatónő kifejtette: „Mivel csak V. osztálytól kezdődően működnek magyar tannyelvű osztályok az iskolában, és mert a zenei oktatást már zsenge gyermekkorban javasolt és érdemes elkezdeni, ezért az elemi iskolások számára is lehetőséget kell biztosítanunk a zenei képességeik kibontakoztatására. Ez azt jelenti, hogy az elsős diákok egy másik magyar tannyelvű iskolában tanulnak, de emellett hangszerórákon (zongorán vagy hegedűn), valamint zeneelméleten vesznek részt intézményünkben. Mivel állami oktatásról beszélünk, ez teljesen ingyenes. Az I. külsős osztályba való felvételire augusztus 31-ig lehet jelentkezni, a kis elsősök egy tehetségfelmérőn vesznek részt, ami tulajdonképpen a zenei képességek felméréséből áll (halláspróba, ritmusérzék, zenei emlékezet). A beiratkozási űrlapot az iskola magyar nyelvű oldaláról is letölthetik az érdeklődők, de az iskola titkárságán – a Petőfi-park melletti főépületben – is megkaphatják. Vannak még továbbá szabad helyek a VI. osztályban is, ahol zenére vagy képzőművészetre egyaránt lehet még jelentkezni.

Hangsúlyozta: a zenei előadások és a kiállítások során a diákok átélik, hogy mit jelent adni, önzetlenül adni, ami napjainkban hatalmas érték! A zenei és a képzőművészeti nevelés bizonyítottan hozzájárul az empátia fejlesztéséhez, odafigyelésre, tapintatosságra, elfogadásra nevel. Az elmúlt tanévben 10 díjazottjuk volt az országos tantárgyversenyeken (olimpiákon), ahol nemcsak a szaktantárgyak esetében értek el diákjaik kimagasló eredményeket, de a hagyományos tantárgyak terén is jeleskedtek. „Az idei érettségi vizsgán a legnagyobb médiát a magyar diákok közül a Művészeti Líceum diákjának, But Rebekának sikerült elérnie. A megyében továbbá a második legnagyobb átlagot elért két diák egyike Petrucz Ágnes, aki szintén a mi tanulónk” – jelezte.

Lehetőséget adni

„Meg kell adni a tehetséges diákoknak a lehetőséget, hogy hangszeren tanuljanak, hogy a zene világába még inkább betekintést kapjanak. A zenei és művészeti képzés sokkal több készséget fejleszt, mint bármely más tantárgy: akaratot, koncentrálóképességet, figyelmet, emlékezetet, kitartást, fegyelmet, megosztott figyelmet, kreativitást. És mindezeket akár egyazon időben is” – fogalmazott.

„Gyakorló pedagógusként azt tapasztalom, hogy azok a diákok, akik a zene világában jeleskednek, rendszerint a többi tantárgy elsajátításában is kitűnnek. A zenei tehetség fejlődése tehát szorosan összefügg a szellemi képességek fejlődésével. A zeneoktatás látványosan fejleszti az intelligenciát és a szóbeli készségeket is” – emelte ki a zene pozitív hatásait Nagy Viola, a líceum zenekarának karnagya. Mados Andrea magyartanárnő szerint a diákok ebben az iskolában megtanulják, hogy a művészetek kincstára fontos a szívnek és a léleknek, a harmóniának és a békének. „A legjobb érzés számomra az iskolámról nyilatkozni. Talán azért, mert egy elég nagy dolog az életemben. Ez nem egyszerűen egy iskola, ahova az ember bejön és próbálja túlélni az órákat. Itt magára talál. Az ember ide azért jön, mert itt azt tanulhatja, amit szeret” – fejtette ki véleményét Erőss Noémi XI. osztályos, magánének szakos tanuló.

Amennyiben további kérdések merülnek fel a kedves olvasókban a beiratkozással kapcsolatban, telefonon is kérhetnek tájékoztatást a 0359/802–307-es telefonszámon, vagy személyesen is ellátogathatnak a Művészeti Líceumba – közölte Nagy Gabriella.

Állami finanszírozás

Érdemes azon is elgondolkodnunk, hogy amíg nyugaton az emberek komoly összegeket fizetnek azért, hogy gyermekeik művészeti iskolában tanuljanak, hazánkban ez állami finanszírozás alatt működik. Egyedüli befektetés talán a hangszer, és a festékek, a kellékek, melyeket gyakorlás céljából meg kell vásárolni, de az iskolának is vannak saját, kikölcsönözhető hangszerei, jól felszerelt műhelyei. A vidékről ingázó diákok számára előnyös lehet, hogy a buszbérletek árát az iskola részben visszatéríti. A távolabbról érkező diákoknak bentlakást is tudnak biztosítani.

Ciucur Losonczi Antonius