A zene hangjai lelki békét teremtenek…

A zene hangjai lelki békét teremtenek…
Nagyvárad- Vasárnap este a váradi Római Katolikus Püspökség szervezésében a Székesegyházban a már hagyományossá vált, a keresztény felekezetek közreműködésével megtartott karácsonyi koncert zajlott. Exc. Böcskei László és Exc. Virgil Bercea püspökök is részt vettek a hangversenyen.

 

Felejthetetlen zenei élményben lehetett részük azoknak a komolyzene kedvelőknek, akik vasárnap este szinte zsúfolásig megtöltötték a váradi Székesegyházat a hagyományossá vált karácsonyi koncert alkalmából. Az eseményt megtisztelte jelenlétével két főpásztor, Exc. Böcskei László római katolikus megyés püspök és Exc. Virgil Bercea görög katolikus püspök, a programot, illetve a fellépő felekezeti kórusokat pedig Vakon Zsolt püspöki titkár ismertette, mutatta be. Elsőként a Bazilika Felnőtt Kiskórusának műsorát hallgathatta meg a népes közönség. Oláh Gabriella kántor vezényletével felcsendültek az Ó jöjj, ó jöjj és a Soha nem volt még című énekek, W. Hayes: Karácsony ünnepén, Zsasskovszky József: Pásztordal (Volly István gyűjtéséből), Urbán Péter: Karácsonyi alleluja, két feldolgozás: Rossz a Jézus kis csizmája és Szent Karácsony éjjel (utóbbi Bárdos Lajos-féle), valamint az Angelus Pastoribus (a szöveg és a dallam Domokos Péter Pál Hunyad megyei gyűjtéséből való). Közreműködött Oláh Boglárka és Cristina Mureşan hegedűn és Bozsódi Beáta gordonkán. A Magyar Baptista Belvárosi Gyülekezet énekcsoportját Garai Zsolt orgonaművész, zeneszerző vezényelte, az énekkarnak köszönhetően elhangzott: J. S. Bach: Jöjj, népek Megváltója!, Lisznyai Gábor: A világ Üdvözítője és Farkas Ferenc: Áldott éj.

A görög katolikus egyház részéről a Fiat Lux (Legyen világosság) kamarakórus énekelt. Az Antonia Nica irányította együttes 2005-ben alakult, repertoárjuk világi és egyházi műveket egyaránt tartalmaz a reneszánsz kortól napjainkig. A mostani alkalomra a következő szerzeményekkel készültek: Ioan Chirescu: Steaua sus răsare, Tiberiu Brediceanu: Iată, vin colindătorii, Dariu Pop: Colindă din Sălaj, Carol of the bells- ukrán ének, Gheorghe Budiş: Cântec de Crăciun. Külön elismerés illeti őket azért, mert a Szellő zúg távol című magyar éneket román létükre magyar nyelven adták elő.

Kórusok

A Nagyvárad-Réti Református Gyülekezet Sztárai Mihály énekkara 1929-ben alakult, nevét a nagy énekes reformátorral kapta, a Csillagfény kórus pedig 2009 februárjában jött létre, a Csillagocska Zeneóvodába járó gyermekek szülei kezdeményezték. Vasárnap este közösen léptek fel, Márkus Zoltán kántor-karnagy vezényletével. Elhangzott: M. Praetorius: Ím földre szállt Emmánuel, Petres Csaba: Fel nagy örömre, Farkas Ferenc: Áldott éj, egy lengyel karácsonyi ének, Pátkai Imre harmonizálása: Isten Szentje, Kodály Zoltán: Rossz a Jézus kis csizmája (a zeneszerző születésnapja alkalmából), és Szokolay Sándor: Magyar Karácsony (részlet). A Holdas-templom kórusát dr. Valentin Lazăr egyetemi docens vezényelte. Elénekelték: Dumitru Georgescu-Kiriac: O, ce veste minunată, Francisc Hubic: În dimineaţa de Crăciun, Constantin Drăguşin: Cântec de stea la Betleem, és Teofil Coste: Leru-i ler. A Nagyvárad-Rogériuszi Református Egyházközség Énekkarát Kozma Gyula kántor-karnagy vezényelte. A repertoárján a következő kompoziciók szerepeltek: 13. századi gregorián dallam- Veni, veni Emmanuel, Halmos László: Messiás jő, G. F. Haendel: Örvendj, világ, Berkesi Sándor: Régi ír dallam, Johann Hermann Schein: Nunc dimittis.

A Székesegyház Szent László Ének- és Zenekarát Kristófi János karnagy vezényelte. A jelenlevők először az énekkar szoprán-szólistájának, Tempfli Máriának az előadásában Bach egyes jegyzékszámú kantátájából- Mily szépen fénylik a hajnalcsillag- hallhatták a szoprán áriát. A zeneszerző ezt a kantátát az Angyali üdvözlet ünnepére írta, így mondanivalójával kapcsolódik a karácsonyi ünnepkörhöz. Angolkürtön Gáti Sándor, gordonkán Radó István, csembalón Kristófi László működött közre. Ezt követően a gyermekkórus énekelt: egy adventi, őskeresztény alleluját és egy karácsonyi communiót adott elő.

Messiás oratórium

A Szent László Ének-és Zenekar Haendel Messiás című oratóriumából, a For unto us a child is born kezdetű kórustétellel zárta az estét. Magyar szövege a karácsonyi ünnepi mise introitusa: „Gyermek született nékünk, Fiú adatott nékünk, s a fejedelemség az ő vállán. Ez lesz az Ő neve: Csodálatos Tanácsadó, Erős Isten, Örökkévalóság Atyja, Béke Fejedelme.

Ciucur Losonczi Antonius

Címkék: ,