A világháborúk áldozataira emlékeztek

Szabó József, Barcui Barna és Szabó Ödön vágta át az avatószalagot
Szabó József, Barcui Barna és Szabó Ödön vágta át az avatószalagot
Augusztus 5-én megemlékező ünnepséget tartottak Monospetriben, melynek keretében a két világháború áldozatainak emléke előtt hajtottak fejet a falu és Vedresábrány község lakói. Az ökumenikus istentisztelet után elhelyezték a megemlékezés koszorúit.

Az ünnepség első helyszíne a római katolikus templom volt, ahol ökumenikus istentiszteletet tartottak a katolikus, református, baptista és ortodox felekezetű hívek részvételével. Az igehirdetést közösen végezték az említett felekezetek lelkipásztorai. Elsőként a házigazda Pitó Lajos plébános köszöntötte az egybegyűlteket és emlékezett meg a háborúban, a fogságban, vagy a gyűjtőtáborokban életét vesztett áldozatokról. „Értük ajánljuk fel a mai istentiszteletet, értük imádkozunk közösen” – hangzott el bevezető beszédében. A későbbiekben azt hangsúlyozta, hogy figyeljünk oda egymásra, segítsünk embertársainkon, cselekedeteinket a szeretet és ne az irigység irányítsa. A többi felekezet képviselőjének szintén az elesettek iránti kegyelet, az emberi szeretet és a parancsolatok betartásának fontossága, valamint a megbocsájtás kegyelme volt a vezérgondolata. Az istentiszteletet a katolikus kórus katolikus és református énekekkel tette még felemelőbbé. Zárszavában a házigazda megköszönte mindenkinek a jelenlétet, köszönetet mondott a felekezeti vezetőknek az igehirdetésért, az énekkarnak és a fúvószenekarnak a szolgálatot, majd név szerint köszöntötte Barcui Barna polgármestert, Szabó Ödön ügyvezető elnököt/képviselőt és Szabó József ügyvezető alelnököt/megyemenedzsert.

Megemlékező beszédek

A záróének (melyhez a Monospetri Fúvószenekar adta a zenei kíséretet) és imádság után a hívek a templomkertben lévő világháborús emlékműhöz vonultak. Itt hangzottak el a polgári vezetők ünnepi megemlékező beszédei. Elsőként Barcui Barna polgármester szólt az emlékezőkhöz. Köszönetet mondott a lelkipásztoroknak az ökumenikus miséért, majd megemlékezett az elesettekről. Elmondta, hogy idén sem fognak falunapot tartani, ezért ez az ünnepség alkalom arra is, hogy összegyűljenek, felekezeti hovatartozástól függetlenül, együtt legyenek a település lakói. „A falunap manapság sok pénzbe kerül, ezért az önkormányzati vezetőkkel egyetértésben úgy gondoltuk, nem vesszük el ezt a pénzt a közösségtől. A mulatság helyett inkább valamilyen maradandó beruházást valósítunk meg.” A továbbiakban felsorolt néhány utóbbi időben történt megvalósítást: az idősek otthonának akkreditálása, beindítása, mely nehezebb volt, mint a felépítése, a Polgármesteri Hivatal épületének felújítása, az érfancsikai kápolna és a monospetri piac felépítése. Utóbbi éppen erre az alkalomra lett készen, így a szalagvágáson részt vehettek a lakosok. Terveikben szerepel uniós pályázatok keretében a régi román iskola átalakítása egy iskolakantinná, a még le nem aszfaltozott utak aszfaltozása, valamint a vedresábrányi after school felépítése, bebútorozása.

Háborúskodás

Szabó Ödön megköszönte a meghívást, majd gratulált ahhoz, hogy közösségben tudnak együtt emlékezni. Megemlékezett az elesettekről, majd kiemelte, hogy bár a háború véget ért, a háborúskodás nem. Mindennapi életünkben gyakran háborúskodunk szüleinkkel, gyermekeinkkel, szomszédjainkkal, vagy egymással. Ezeknek is vannak áldozatai, mivel megbontja a közöttünk lévő békét, az egymáshoz való bizalmat, sőt a szeretetet is. Ezeknek áldozata a család, fejtette ki beszédében a képviselő. „Igazából akkor lesz vége a háborúnak, ha a napi háborúskodásainkban nem veszít csatát a család és a közösségünk” – mondta zárszavában a képviselő. A monospetri Bábota Néptánccsoport verses-zenés összeállítással emlékezett a háborúk áldozataira, melyet követően elhelyezték a megemlékezés koszorúit az emlékmű előtt. Kísérőzenét a fúvószenekar adott. A templomkerti ünnepség a román himnusszal kezdődött és a magyar himnusz közös éneklésével ért véget.

Az emlékezők ezután a közelben lévő piac épületéhez vonultak, ahol a polgármester elmondta, hogy lakossági igénynek tettek eleget. Mostantól nem kell Margittára utazni adásvétel céljából. A bérleti díj mindössze szimbolikus lesz. A beruházás a megyei RMDSZ támogatásának köszönhető, mondta a polgármester kétnyelvű beszédében, majd elvágták az avatószalagot és a lakosokkal együtt bejárták a minden igénynek megfelelő új piacot.

Szőke Ferenc