A világ gyógyításának szent hivatása

A világ gyógyításának szent hivatása

Nagyvárad – Nagycsütörtök
délelőtt krizmaszentelési
szentmisét tartottak a Bazilikában, melyen az
egyházmegye papsága együtt
misézett Böcskei László
püspökkel. Az ünnepi liturgiának
több kiemelkedő mozzanata volt.


A nagycsütörtök délelőtti
krizmaszentelési szentmisén a
nagyváradi római-katolikus
egyházmegye papsága együtt
misézett Böcskei
László
püspökkel. Az
ünnepi liturgiának- melyen a Szent
László Gimnázium tanárai
és diákjai is részt vettek-
több kiemelkedő mozzanata volt: az
oltártestvérek szentelési
fogadalmának
 a
megújítása, az év
folyamán a szentségek
kiszolgáltatásához használt
olajoknak a megszentelése, valamint Tempfli
József
nyugalmazott megyés
püspöknek a köszöntése
születésnapja alkalmából. “Az
Úr lelke nyugszik rajtam, mert az Úr kent
föl engem. Elküldött, hogy
örömhírt vigyek a szegényeknek,
és meggyógyítsam a megtört
szívűeket. Hogy szabadulást
hirdessek a foglyoknak, és szabadságot a
börtönök lakóinak”, idézte
Izajás szavait az egyházmegye
főpásztora, arra utalva ezzel, hogy a
próféta tömören
összefoglalta annak a hivatásnak a
lényegét, melynek
megünneplése céljából
a papság összegyűlt. “Az Úr
kiválasztottjai  és
küldöttei vagyunk, hálát kell
adjunk ezért Istennek, arra kérve: adjon
erőt ahhoz, hogy továbbra is
hűséggel tudjuk szolgálni őt
és az embereket”, tette hozzá a
megyés püspök.

A papi élet
középpontja


Az evangélium Szent Lukács
könyvéből szólt.
Szentbeszédében Böcskei
László hangsúlyozta: az
oltáriszentség
 megünneplése a papi élet
középpontja kell legyen. A szentmise
áldozat bemutatásakor nincs helye a
kapkodásnak, a tisztelendők mozdulait
odafigyelés, fegyelem, buzgóság
és összeszedettség kell jellemezze.
A papok magatartása józan és
szerény kell legyen, az életmódjuk
pedig egyszerű és tiszteséges,
becsületes és tiszta, hogy a
szolgálatuk valóban hiteles legyen.
Fontos, hogy a felszentelésükkor
elmondottakat hittel és alázattal
felvállalják évtizedek
elmúltával is, annak
érdekében, hogy a világ
gyógyításának szent
hivatása kiteljesedjék, hangzott el
többek közt a
prédikációban.

Ciucur-Losonczi Antonius