A városháza a Nagy Testvér szerepében

Totális kontrollra törekszik az önkormányzat, hangzott el a Rogériuszi Koalícó tegnapi sajtótájékoztatóján
Totális kontrollra törekszik az önkormányzat, hangzott el a Rogériuszi Koalícó tegnapi sajtótájékoztatóján
Teljesen kontroll alatt akarja tartani a nagyváradi polgármesteri hivatal a lakótársulásokat, hangzott el a Rogériuszi Koalíció tegnapi sajtótájékoztatóján. Az ügyben beadvánnyal fordultak Ioan Mihaiu prefektushoz, amelyet kilenc lakótársulás írt alá.

A nagyváradi Rogériuszi Koalíció beadványt írt Ioan Mihaiunak, Bihar megye prefektusának, amelyben azt kérik, a prefektúra emeljen jogellenességi kifogást a nagyváradi helyi tanács 833. és 834. számú határozatai ellen, melyek a nagyváradi lakótársulások megalakítását, megszervezését és működését szabályozzák, illetve a váradi polgármesteri hivatal által szervezett vizsgára kötelezik azokat a jogi- és magánszemélyeket, amelyek/akik lakótársulások adminisztrátorai kívánnak lenni. A sajtótájékoztatón Horvath Ioan, a Rogériuszi Koalíció alapítója felhívta a figyelmet arra, hogy a lakótársulások működését a 230/2007 számú törvény szabályozza, és ez a jogszabály csak arra ad felhatalmazást a helyi önkormányzatoknak, hogy segítsék és útmutatást nyújtsanak a lakótársulásoknak, nem pedig arra, hogy a megszervezésüket és működésüket szabályozzák, mint teszi azt a 833/2017 számú helyi tanácsi határozat. A Rogériuszi Koalíció megítélése szerint a váradi helyi szabályzat gyakorlatilag teljhatalmat ad az önkormányzatnak arra, hogy a lakótársulásokat irányítása alatt tartsa, ami súlyosan sérti szabad társulás alkotmányos jogát. Több példát is említett Horvath Ioan erre a túlzott kontrollra, például azt, hogy bármiféle, a lakótársulásban történt változást harminc napon belül jelenteni kell az illetékes önkormányzati hivatalnak. „Tehát nekünk ezután azt is jelenteni kell, ha új takarítónőt veszünk fel” – mondta.

Magyarok (is) veszélyben

Az önkormányzat kontrollját teljessé teszi a 834. számú helyi tanácsi határozat, melynek értelmében csak az önkormányzat által szervezett vizsgán megszerzett igazolással lehet bármely jogi vagy magánszemély lakótársulás-adminisztrátor. A Rogériuszi Koalíció kifogásolja azt, hogy a városháza lakótársulásokkal foglalkozó munkatársai automatikusan lakótársulás-adminisztrátorok lehetnek. Kifogásolják azt is, hogy a vizsga két részből, egy írásbeliből és interjúból áll. Ez azt a veszélyt hordozza magában, mondta Silvia Ardelean, az egyik lakótársulás elnöke, a beadvány egyik aláírója, hogy az idősebb, munkájukat egyébként hosszú ideje kifogástalanul ellátó, de románul nem olyan jól tudó magyar nemzetiségű adminisztrátorok megbuknak majd ezen a vizsgán, míg Horváth Ioan azt mondta, hogy a szóbeli vizsga arra lesz jó, hogy az önkormányzat a saját embereit ültesse az adminisztrátori székekbe. Az érintettek azt is gyanúsnak tartják, hogy miért van szükség a már sikeresen vizsgázott adminisztrátoroknak kétévente újra vizsgázni, és nem értik, hogy eleve miért van szükség erre az igazolásra, hiszen évtizedekig rendben ellátták ezt a munkakört bármiféle önkormányzati igazolás nélkül. Rendkívüli aggodalmat kelt a lakótársulások vezetőiben az, hogy az önkormányzat lehetőséget teremt arra, hogy a lakótársulásoktól teljesen független külsős cégek végezzék el az adminisztrátori munkát, mert szerintük a lakótársulások nem tudják majd ellenőrizni ezeket a cégeket. Silvia Ardelean megemlítette, hogy volt már példa arra, hogy az önkormányzat ugyanígy ráoktrojált a lakótársulásokra egy céget; „a Romprestről van szó, a lakótársulások kötelező módon csak ezzel a céggel végeztethették el a patkányirtást, de mikor láttam, hogy 500 négyzetméteres területre is ugyanannyi összeget kért el, mint egy 300 négyzetméteres területre, azonnal szerződést bontottam velük” – fogalmazott.

Totális kontroll

Ardelean megemlítette, hogy eddig is léteztek azok a mechanizmusok, amelyeknek a segítségével az önkormányzat ellenőrizhette a lakótársulások munkáját, tehát ebből a szempontból indokolatlan volt a vitatott határozatoknak az elfogadása, noha a városvezetés éppen azzal érvelt, hogy ezeknek a határozatoknak a segítségével kívánják megelőzni azt, hogy az adminisztrátorok vagy más lakótársulási tisztséget betöltő személyek elsikkasszák a lakótársulások pénzét. Horvath Ioan hozzátette, hogy az adminisztrátori teendőket jobbára az idősebb korosztályhoz tartozó személyek látják el, akik számára ez a munka jövedelemkiegészítéssel is jár, de a városvezetés ezt a kis plusz pénzt is meg akarja vonni tőlük, és oda akarja adni a saját embereinek vagy a favorizált cégeknek. Állításának alátámasztására elárulta, hogy több lakótársulási elnököt is megkeresett azért, hogy írják alá a beadványt, és voltak akik azzal hárították el a felkérést, hogy őket a polgármesteri hivatal ültette abba a funkcióba, és kirúgnák, ha aláírnák a beadványt, amelyet végül kilenc, összesen mintegy 7500 embert tömörítő lakótársulás írta alá.

Pap István