A város gazdasági vonzerejének növelése

A város gazdasági vonzerejének növelése
A Kolozsvári Kereskedelmi és Iparkamara elnöke Ştefan Dimitriu mérnök szokatlan lépésre szánta el magát. Közös ülésre meghívta mindazokat a Kolozsvárra akkreditált diplomáciai testületeket, amelyek valamilyen gazdasági kapcsolatban vannak a Kolozsvári Kereskedelmi és Iparkamarával, ugyanakkor a Kamara vezetőségét is.

Ştefan Dimitriu felvezető beszédében elmondta a találkozás célját. Szeretnék megtudni mindazokat a kifogásokat, nehézségeket, akadályozó tényezőket, melyeket a külföldi befektetőknek le kellett győzniük ahhoz, hogy Kolozs megyében vállalkozást vagy vegyes vállalkozást nyissanak. Hogyan lehetne növelni a város vonzerejét? Tehát az ülésnek konzultáló jellege volt.

Felsorolta mindazokat a gazdasági jellemző adatokat, melyek fontosak. Ismertette a befektető országok cégeinek a listáját, azok törzstőke hozzájárulását. Kolozs megyében a legtöbb a magyarországi befektető (781 céggel). A második helyen található Hollandia, 213 vállalkozással. 3. Svájc. 4. Németország 525 céggel. Kolozs megyében a legtöbb vállalkozást az olaszok hozták létre, 1206 cég, melynek a törzs tőkéje 57681676 USD. A befektetett tőke szempontjából az első 12-s ranglistán 5. Ausztria, 6. Spanyolország, 7. Olaszország 8. Dánia, 9. Svédország 10. Ciprus 11. Csehország 12. Franciaország.

Beszéltek azokról a nehézségekről, melyekkel Kolozs megyében a külföldi befektetők szembekerülnek. Az állami ügyintézés vontatottságáról, amik megnehezítik a különböző gazdasági tevékenységek gyors megoldását. A külügy minisztériumok felelősségéről a gazdasági életben. Itt gondoltak azokra az országokra, melyek Kolozs megyében fektettek be a legtöbb tőkét.

Meg szeretném jegyezni, minden ország külképviselete tulajdonképpen országának hivatalos álláspontját közvetíti.

Magyarországgal ilyen téren a lehető legjobb kapcsolatokat tartják fenn. Bukarest-Budapest gazdasági tengely hibátlanul működik.

Dr. Szűcs Zoltán konzul kihangsúlyozta, számukra nagyon fontos a kulturális autonómia kérdése. Minden előre vivő párbeszédben partnerek. Az eljövendő években 240 euró milliót fektetnek be. Reménykedik, a fejlődési szint emelkedni fog, ami ki fog hatni mind a politikai, mind a gazdasági élet fellendülésére. Létezik a Magyar- Román Kereskedelmi Iparkamara, mely működésében évek óta, bizonyítja életképességét.

Ştefan Dimitriu jelezte, a Budapesten megtartandó tanácskozáson részt vesznek. Valamilyen formában segíteni tudnak a 2014- 2020. közti időszakra terjedő gazdasági tevékenység zökkenő mentességében. Ezért is érdekli a jelenlevők véleménye.

A Holland követség gazdasági osztályvezetője szerint az emberek nagyon aktívak. Ennek következtében a vállalkozások is pozitív reményekkel zárulnak. Azért szereti Kolozsvárt, mert kapui nyitva vannak a becsületes vállalkozók előtt. De nyitottak Magyarország vállalkozói felé is. A gazdasági életnek a motorja a szorgalmas, eredményes munka.

Az export nagyon- nagyon nehézkes Romániában. Például, ha valaki letesz egy export kérelmet, a választ nagyon későre, kapja meg.

Az adóztatási rendszert is korszerűsíthetnék.

A beszélgetés során körvonalazódott a bizalom kérdése, ami az üzleti és gazdasági, valamint politikai élet nagyon fontos mozgatója. A kifogástalan megbízhatóság, valamint gyorsaság nagyot lendíthet minden gazdasági tevékenységben.

Csomafáy Ferenc

Címkék: ,