A város átvenné az államtól a CET II.-t

A nagyváradi önkormányzat
tulajdonába kerülhet át a 2002
óta nem üzemelő II. számú
nagyváradi Hőerőmű, a CET II. A
komplexum 1.432.541 négyzetméteren terül
el és 67 építményből
áll.


Eddig a CET II. az állam tulajdonában
és a nagyváradi helyi tanács
kezelésében volt, de a helyi
tanács hétfői
döntésével kifejezte
akaratát, hogy a tulajdonjog is az
önkormányzat kezébe
kerüljön. Annak idején a
Termoelectrica azért adta át az
államnak a komplexumot, azonban a CET II.
többszöri áruba
bocsátáskor sem akadt vevő
rá, noha az árát fokozatosan
csökkentették. Ennek egyik legfőbb
akadálya a rontói salak- és
hamulerakó, melyet környezetvédelmi
szempontból rendbe kell hozni, amiazonban 
nagy költséggel jár, és amit
éppen ezért egyetlen befektető sem
vállalt. A hétfőn elfogadott
javaslatban a polgármesteri hivatal
fenntartható fejlődés hivatala
két lehetőséget vázolt fel
arra, hogy mi legyen a komplexummal: vagy
helyezzék ismét üzembe azt, de
ezúttal termálvíz
szolgáltatná az erőmű
energiaforrását, vagy
létesüljön ipari park ott.
Mindkét esetben meg kell oldani a rontói
salaklerakó környzetvédelmi
szanálását. A határozat
egyúttal felhatalmaza Ilie Bolojan
polgármestert arra, hogy aláírja
majd a gazdasági és a
pénzügyminisztériumokkal az
átadási-átvételi
protokollumot.

Pap István