A Varadinum születésnapi estje

Nagyvárad – November 16-án pénteken délután a PKE Bartók termében lépett fel a tizennyolc éve alakult Varadinum vonósnégyes.

A házizenélés hangulatával ajándékozott meg kilenc darabból álló műsorával a Varadinum vonósnégyes (Tokaji Ágnes primárius, C. Szabó Éva másodhegedű, Thurzó Sándor József brácsa és Marcu Sikes Ágnes gordonka). Az est műsorát Lászlóffy Zsolt zeneszerző vezette be, aki méltatta az együttes majd két évtizedes szerepét, áldozatvállalását, ugyanis abban az időszakban “hangszereikkel politikát műveltek.” Bihari Sándor kompozícióját kivéve minden elhangzott művet a Varadinumnak dedikálták a szerzők.

Érzelemébresztő

Bevezetésként  Dan Voiculescu (sz. 1940) egyik kompozíciója hangzott el. A szerző a Gheorghe Dima Zenekonzervatórium elvégzése után Stockhausentõl tanult, majd mesterkurzust végzett Olaszországban. Meghallgattuk a Kájoni Kódex szvitjéből két tételt, a Lupu fejedelemasszony énekét és a Nyíres táncot. A modális stílusú és népzenében gyökerező kompozíció után felcsendült Adrian Gagiu (1967) variációkra épülő Vonósnágyeséből a poétikus harmadik, Adagio tétel.Az 1950-ben született Sasa Kovacevic orgonaművész-zeneszerző, az újvidéki református temploma kántorának vonóskvartettre írt négyszólamú Fúgáját tolmácsolta az együttes. A Bach stílusára emlékeztető kompozíciót igen szépen szólaltatták meg, akár akár a másodhegedű vagy a gordonka szólamára emlékezünk.

Japán témák

Lászlóffy Zsolt japán témára írt Őrült szív című darabja következett, majd stílusosan három japán szerző műve csendült fel, amelyet a szerzők a vonósnágyesnek küldtek. (Tél Japánban, Ez az út, Rendõrkutya) Az európai zene hagyományait követően, hol bánatos, hol könnyed hangvételt ütöttek meg a szerzemények. Éder Camúzis brazil szerző I. Vonósnégyeséből (2006) a harmadik tételt játszották el, s befejezésként Bihari Sándor váradi szerző II. vonósnégyesébõl a közismertebb Finálét adták elő, amelynek témája a magyar műzenére épül. A rendkívül hangulatos est záróakkordja volt a születésnapi torta, amelyet Pintér István a Partiumi Magyar Művelődési Céh elnöke hozott be és kínálta meg a zenészeken kívül a koncerten résztvevőket is.

 

Tuduka Oszkár