A váradi városvezetés megkereste az EMNP-ét

Csomortányi István, az EMNP Bihar megyei elnöke
Csomortányi István, az EMNP Bihar megyei elnöke
A váradi liberális városvezetés részéről az RMDSZ-nek címzett nyílt és egyértelmű figyelmeztetésként értelmezhető az: a szövetséget, sőt, a helyi tanács oktatási bizottságát is megkerülve az EMNP Bihar megyei szervezetével egyeztetve nevesítették az önkormányzat képviselőit a váradi magyar tannyelvű iskolák vezetőtanácsaiba.

Erről az egyeztetésről Csomortányi István, az EMNP megyei elnöke szerkesztőségünk érdeklődésére válaszolva elmondta: teljesen váratlanul érte őket a megkeresés a városvezetés részéről. Elmondta, hogy szombaton egy telefonos egyeztetés után, majd egy személyes megbeszélés nyomán kapta az EMNP a felkérést arra, hogy nevesítsék azokat a személyeket, akiket az önkormányzat delegáljon a magyar tanintézmények vezetőtanácsaiba. Csomortányi István azt nem árulta el, hogy a városvezetés részéről konkrétan kivel tárgyaltak, azt viszont közölte, hogy a városvezetés azzal indokolta eljárását, hogy nem szeretne olyan személyeket jelölni, akiknek nincs közük az adott intézményhez és a magyar közösséghez, ezért kérte fel nevesítésre az EMNP-t.

Szempontok

Ezt követően Csomortányi István ismertette azokat a szempontokat, amelyek alapján jelölték a magyar tannyelvű oktatási intézmények vezetőtanácsainak önkormányzati delegáltjait. „Mi tartottuk magunkat ahhoz az elvhez, hogy egy személy csak egy intézményért feleljen, azért, hogy tudjon rendes munkát végezni. Korábban például Sárközi Zoltán (volt RMDSZ-es váradi helyi tanácsos – szerk. megj.) négy intézmény vezetőtanácsában is benne volt” – fogalmazott a megyei pártelnök. Csomortányi kifejtette: elsődleges szempont volt az, hogy lehetőleg olyan szakembereket jelöljenek ki, akik vagy az adott tanintézményben dolgoznak, vagy korábban ott dolgoztak. „Így került fel a listára jónéhány tanárember, mert senki nem avatottabb egy intézmény életének a szervezésére, mint egy ott dolgozó személy. Ilyen például Fleisz Judit a Mihai Eminescu Főgimnázium, vagy Nagy Zoltán az Ady Endre Líceum esetében. Az igaz, hogy Nagy Zoltán a Néppárt tagja (az EMNP nagyváradi szervezetének alelnöke – szerk. megj.), de nem ez volt a döntő érv, hanem az, hogy ő már volt aligazgatója az iskolának, úgyhogy tudja, hogy mi a fontos az intézmény számára” – jelentette ki Csomortányi, hozzátéve, hogy ennek a szempontnak az alapján jelölték szintén az Ady líceum vezetőtanácsába Kányádi Zoltán matematika tanárt, valamint Szabó Zsuzsanna tanárnőt a Lorátffy Gimnázium hasonló testületébe.

Szakmaiság

A szakmaiság volt a szempont azokban az esetekben is, amelyekben nem találtak az adott iskolához kötődő személyt. Ezért jelölték az Orsolya óvoda vezetőtanácsába Sziraczki Katalint, aki a váradi evangélikus óvoda óvónője, Semedi Ibolya tanítónőt a Ioan Slavici Általános Iskolába, vagy Bartos Kornéliát, a Böjte féle váradi intézmény ügyvezetőjét a Lucretia Suciu Általános Iskolába. Az ő nevesítése már csak azért is indokolt volt, mert ebbe a Velence negyedben működő iskolába sok hátrányos helyzetű gyerek jár, és Bartos Kornélia, aki maga is gyermekekkel foglalkozik, pontosan tudja, melyek a hátrányos helyzetű gyermekeknek az igényei. Szintén szakemberként van ott a 16. Számú Általános Iskolában Kis Emőke gyermekpszichológus, és a Művészeti Líceumba és ezért jelölték Imre Zoltánt, „aki az Ady múzeum igazgatója, és akinek legjobb tudomásom szerint semmilyen kötődése nincs a Néppárthoz, viszont igazgatóként az adminisztrációhoz fűződő szakértelméhez nem fér kétség” – fogalmazott Csomortányi István.

Egyeztetés

Külön kategóriát képeztek az egyházi fenntartású iskolák, folytatta Csomortányi István, hiszen a Loránttfy és a Szent László gimnáziumokban eddig az volt a gyakorlat, hogy egy-egy személy egyházi berkekből töltötte be a vezetőtanácsi tisztséget. Ezt a gyakorlatot tiszteletben tartva nevesítették a Lorántffy esetében Szűcs Imre lelkészt, aki korábban is ellátta ezt a feladatot. A Szent László iskola esetében az igazgatóság és a tanintézményt fenntartó római katolikus püspökség előzetes egyeztetése nyomán jelölte az EMNP Kiss Albert plébánost. Csomortányi István elmondta azt is, hogy más iskolák esetében olyan szülőket jelöltek a vezetőtanácsba, akiknek gyermeke(i) az adott iskolába járnak. Ezért nevesítették Habineac Istvánt a Szacsvay Imre Általános Iskolába és Kiss Géza Lórándot a Szent László Líceumba. Csomortányi hangsúlyozta, hogy az eddig felsorolt személyek egyike sem – Nagy Zoltánt leszámítva – tagja az EMNP-nek, és tudomása szerint semmiféle pártkötődésük sincs.

Félelem a retorziótól

A politikus elárulta, hogy néhány intézmény esetében, bár sok embert megkerestek, senki sem vállalta a felkérést, mert féltek a retorzióktól. Voltak, akik „kerek-perec megmondták, hogy a Szacsvay iskolában azért nem vállalnak vezetőtanácsi szerepet, mert nem akarják, hogy ennek következménye legyen” – árulta el Csomortányi István, hozzátéve, hogy ezen tanintézmények esetében nevesített a párt olyan személyeket, akiknek van kötődésük az EMNP-hez. Ezért került Tőtös Zsuzsa a Szacsvay iskolába, Orbán Mihály (Tőkés László ügyvivője – szerk. megj.), a Iosif Vulcan Főgimnáziumba – ők az EMNP tagjai, és Búzás Annamária, Tőkés László nagyváradi EP-irodájának munkatársa a Balcescu iskolába. Csomortányi felhívta a figyelmet arra, hogy ezen iskolák esetében nem, vagy nem feltétlenül az iskolaigazgatótól való félelem miatt nem vállalta más a felkérést.

Egyeztettek

Mindezek után Csomortányi István „óriási csúsztatásnak” nevezte a váradi helyi tanács RMDSZ-frakciójának a tagjai által megfogalmazott vádat, miszerint a vezetőtanácsokban helyet kapó minden magyar jelölt az EMNP-hez közeli személy. Kijelentette, hogy az EMNP által összeállított listával ellentétben a korábbi listán minden magyar vezetőtanácsi delegált RMDSZ-tag volt. Kifejtette, hogy azokban az esetekben, ahol „nem a legdurvább RMDSZ-pártkatonák voltak ezekben a tisztségekben, ott megpróbáltunk egyeztetni arról, hogy az illető vállalja-e továbbra is a felkérést. Ilyen volt például a Lucretia Suciu iskola, ahol Sauer Andrást kérdeztük meg, hogy vállalja-e továbbra is ezt a feladatot, de a korára hivatkozva nemet mondott. De megkerestük Kis Gábor RMDSZ-es helyi tanácsost is, de ő sem vállalt további vezetőtanácsi tagságot. Az az állítás tehát, miszerint mi politizáltuk volna át ezt a kérdést, tökéletesen hamis, eddig volt átpolitizálva, mi most megpróbáltuk a létező legkevesebb pártkötődésű embert nevesíteni ezekbe a vezetőtanácsokba” – zárta szavait Csomortányi István.

Pap István