A Váradi Biblia: lelki fegyver

A Váradi Biblia: lelki fegyver
Nagyvárad – A nagyvárad-olaszi református templomban megtartott vasárnap délelőtti istentiszteletet követően rövid műsorral, előadással, oklevelek átadásával és kiállítás-megnyitóval folytatódott az ünnepség.

Az idei Festum Varadinum ünnepségsorozat egyházi záróeseményének számító rendezvényen Tőkés László püspök hirdette Isten igéjét. A szószéki szolgálatot követően Veres-Kovács Attila parókus lelkipásztor köszöntötte a jelenlevőket, majd a Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium kamarakórusa adott elő bibliás énekeket. Ezután dr. Horváth Erzsébet, a budapesti Károlyi Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának Egyháztörténeti tanszékvezetője tartott előadást, A Váradi Biblia címmel. Felszólalásában egyebek mellett nyomatékosította: a kiadvány a magyar egyház- és művelődéstörténet kiemelkedő jelentőségű könyve. Az 1629-es váradi zsinat határozta el, hogy Károlyi Gáspár 1590 júliusában megjelent vizsolyi Bibliájának a Szenci Molnár Albert-féle oppenheimi és hanaui revidiált kiadása után legyen egy még pontosabb hazai edíciója, éspedig éppen Váradon. A sajtó alá rendezés, javítás és jegyzetelés hatalmas munkáját Kőleséri Sámuel végezte el, a nyomtatás Szenci Kertész Ábrahám nevéhez fűzödik. Az évszazádok során a Váradi Biblia lelki fegyverként is szolgált, nagy szerepe van abban, hogy a református gyülekezetek nagyjainkban is magyarul hallgathatják az istentiszteleteket, hangsúlyozta az előadó.

Érdemrend kereszt

Az expozét követően Ionel Pantea magánénekes lépett fel Kristófi János Zsigmond orgonakiséretével, majd Vinczéné Pálfi Judit missziói előadó tanácsos szólt az egybegyűltekhez. Ezután ünnepélyes és figyelemre méltó pillanatok következtek: a Szent Korona Szövetség képviselői érdemrend kereszttel tüntették ki Tőkés László püspököt, EP-képviselőt. A köszönetnyilvánitás után az egyházfő elismerő oklevelet nyújtott át azoknak a személyeknek, akik kitartónak bizonyultak a Lorántffy gimnázium sportpályájáért folytatott közdelemben. Diplomát vehetett át Tempfli József, Éhn József, Orbán Mihály, Veres-Kovács Attila, Török Sándor, Sándor Lajos, Tolnay Tibor, Farkas Antal és Sedivi Imre (utóbbi kettő nem volt jelen). A római-katolikus megyés püspök hozzászólásában arra hívta fel a figyelmet, hogy mennyire fontos az, hogy a keresztény értékek érvényesüljenek a gazdasági érdekek helyett. A templomi ünnepség lezárásaképpen dr. Hermán M. János előadótanácsos megnyitotta a Lorántffy Zsuzsanna Református Egyházi Központ múzeumtermében megtekinthető Biblia-kiállítást.

Ciucur L. Antonius