A válság a felsőoktatásra is kihat

A válság a felsőoktatásra is kihat

Bihar megye – Andrei Marga a Babeş-Bolyai Egyetem
rektora tartott előadást „A krízis
hatásai. Az egyetemek ma” címmel a
Nagyváradi Állami Egyetem
székhelyén hétfőn
délelőtt.


Előadását Marga azzal kezdte, hogy a
gazdasági válság nagyobb
változásokat fog hozni a világban,
mint a ’89-es fordulat. A jelenlegi krízis
leglényegesebb jellemvonása az, hogy
nagyon csekély az események
előreláthatósága, és
nincs egységes értékrendszer. A
kultúrától függnek az
intézményeink, ezért végre
kell hajtani a kulturális
revíziót, ami azt jelenti, hogy annak
egyes elemeitől meg kell szabadulnunk,
figyelmeztetett a volt tanügyminiszter, aki
így folytatta: noha Románia
lakosságának mindössze 8,8
százaléka rendelkezik egyetemi
diplomával  – míg az EU-s
átlag 32 százalék – , az
országban lévő 98 egyetem túl
sok, nem mindegyikben folyik minőségi
képzés, ráadásul a
román társadalom nem szívja olyan
ütemben magába a diplomásokat, mint
ahogy az Nyugat-Európában
tapasztalható. Jelenleg a
felsőoktatásban az elméleti szinten
a nem nevelő felsőoktatás
szókapcsolattal leírható
jelenség tör utat magának, vagyis az
egyetemek, a társadalmi igényeknek
való kétségbeesett
megfelelési kényszer miatt figyelmen
kívül hagyják a nevelés
kérdését. Ezen kívül
az egyetemek elvesztették a tudományos
kutatás és a felsőoktatás
monopóliumát.

Kisért a múlt


Marga szerint az egyetemi rendszer
átszervezésére van
szükség, mely
álláspontját az Európai
Bizottság Romániára
vonatkozó és a napokban
közzétett jelentésével is
alátámasztotta. Az ország
gazdasági fejlődését a gyenge
adminisztráció akadályozza,
idézte máris a jelentés első
mondatát Andrei Marga, majd annak az egyetemekre
vonatkozó részét emelte ki. A
jelentés szerint a romániai egyetemek kis
mértékben járulnak hozzá a
gazdasági növekedéshez, nem
tisztázott a kutatás és
innováció közötti kapcsolat,
továbbá Romániában
szétforgácsolódott a
kutatási rendszer. Ugyanakkor
Romániában elterjedt a
diplomavásárlás jelensége,
ami árt a felsőoktatás
presztizsének. Romániában
rendszerváltásra van szükség
a felsőoktatási intézmények
tekintetében: csökkenteni kell az egyetemek
számát, ezzel szemben növelni kell a
friss diplomások elhelyezkedési
lehetőségeit, emellett az
egyetemirányítást, és
általában a közhasznú
intézmények
irányítását is
depolitizálni kell. „Az az
intézkedés, hogy leváltják
az összes dekoncentrált
intézmény vezetőjét,
egyedüli egész Európában, ami
rossz fényben tünteti fel az
országot. Ez Ceauşescu technikája
volt: az intézmények alsóbb
szintjeire közepes képességű
embereket ültetett, hogy azok ne
veszélyeztessék a felső
vezetés pozícióit.” 

Jó az öreg a
háznál


A felsőoktatási reform alapvető
fontosságú eleme az, hogy az egyetemek
fenntarthatók kell legyenek, vagyis maguknak
kell megtermelniük a saját
működésükhöz
szükséges forrásokat, magas
képzettségű szakemberekkel kell
rendelkezzenek és jól fejlett
infrastruktúrára is
szükségük van.
Romániában a gazdasági- és
energiakrízis mellett szakemberhiány
okozta krízis is van, éppen ezért
Marga azt javasolja, hogy a társadalom tartsa az
aktív életben a
nyugdíjkorhatárt elért
szakembereket, mert a fiatalok még nem
elég felkészültek az országra
váró feladatok
elvégzéséhez. Marga
előadása optimista
végkicsengésű volt, ugyanis
elmondta, hogy a válság esélyt
nyújat a változásra is, mely
változtatás alkalmával újra
kell gondolni az adminisztráció
szerepét; a gazdaságnak vissza kell
térnie az emberek reális
igényeihez, és ezzel egyidőben
vissza kell szorítani a gazdaság
spekulatív elemeit.

Pap István