A tudós kanonokra emlékeztek

A tudós kanonokra emlékeztek
Nagyvárad – Szombat délután a Váradhegyfoki Premontrei Kanonokrendi Prépostság és a Bihar Megyei és Nagyváradi Civil Szervezetek Szövetsége (BINCISZ) szervezésében dr. Károlyi Józsefre emlékeztek.

Nagyváradi Civil Szervezetek Szövetsége (BINCISZ) rendezésében a város Európa-hírű paptudósára, dr. Károly József Irén premontrei kanonokra, tanárra, önkormányzati képviselőre emlékeztek születési, valamint elhalálozási évfordulója alkalmából. Az eseményt megtisztelte jelenlétével Exc. Tempfli József ny. megyés püspök is. A premontrei préposti székestemplomban lezajlott ünnepség szentmisével kezdődött, melyen Ft. Fejes Rudolf Anzelm apát, prépost prelátus prédikált, Szent Lukács evangéliuma alapján. Beszédét a Nagyvárad című napilap 1929. március 14-én megjelent egyik cikkére alapozta, mely hírül adta dr. Károly József halálát, és méltatta az elhunyt tudós munkásságát. Többek közt elhangzott: a kanonok második szülővárosaként szerette Nagyváradot, tevékenységével nagy mértékben hozzájárult a település 20. századi fejlődéséhez. Fiatal tanárként került Váradra, először magyar irodalmat és földrajzot, majd matematikát és fizikát tanított a Premontrei Főgimnáziumban. Katedrafőnökként világhírű szertárat rendezett be a tanintézetben, ebben Röntgen is a segítségére volt. A legenda szerint ő fedezte fel a szikratávírót, megelőzve ezzel Marconit.

Villanyvilágítás

Működésének súlypontja később átcsúszott más területre, agitációja arra irányult, hogy Váradon is legyen villanyvilágítás. Elméleti és gyakorlati tudása, felkészültsége predesztinálta arra, hogy magához ragadja az ezirányú kezdeményezéseket. Egyebek mellett cikksorozatban fejtette ki a villanyvilágításnak a gázzal szembeni előnyeit. Sikeres lobbijának köszönhető az, hogy 1903-ban a város nem hosszabította újabb harminc évre a Gázgyárral kötött szerződést, és 1908-ban Várad a Monarchia második legnagyobb áramfogyasztójává vált. Az 1920-as impériumváltás után nehéz évtizedek következtek a premontreiek számára. Dr. Károly József hat évig irányította a rend öttagú direktóriumát, mely időszakban szembesülnie kellett Onisifor Ghibu professzor jogfosztó gáncsoskodásaival, a rend megsemmisítését célzó törekvéseivel. Szélmalom harcában a tudós főpap számos memorandummal, jogi érveléssel bizonyította igazát, anélkül, hogy válaszra méltatták volna. Az Olaszi temetőbe temették: amikor földi maradványait a sírkertbe vitték, úgy tisztelegtek előtte, hogy felkapcsolták a külső világítást.

Koszorúzás

A mise után dr. Fleisz János BINCISZ-elnök, egyetemi tanár mondott ünnepi beszédet. Hangsúlyozta: dr. Károly József Irén egyházi tevékenysége mellett érzékeny volt a szociális ügyekre is. Példakép kell legyen számunkra, hiszen örökké a közjóért dolgozott. Halálát követően sokáig nem lehetett rá emlékezni, 1990 után történt jelentősebb változás e téren. 1999 óta a BINCISZ és a Váradhegyfoki Premontrei Kanonokrendi Prépostság intézményesített keretet biztosít az ünnepségeknek. A 2004-es kerek évfordulón például tudományos ülésszakra került sor, és évente két diákvetélkedőt is szerveznek a tudós tiszteletére. A távlati tervek közt szerepel egy szobor állítása és utca elnevezése róla.

Az idei emlékrendezvény is a dr. Károly József Irénnek a templom falába épített sírkövének a megkoszorúzásával zárult, melyet Exc. Tempfli József ny. megyés püspöknek köszönhetően menekítettek ki a pusztulásra itélt Olaszi temetőből. 

Ciucur Losonczi Antonius