A tudás utján nincs megállás

Magyarország és Ausztria 2008 márciusában közös pályázat alapján nyerte el azt a lehetőséget, hogy magas rangú találkozó keretében megrendezzék az Európai országok oktatásügyi minisztereinek találkozóját, melyen megünneplik a Bolognai Nyilatkozat aláírásának 10 éves évfordulóját.

A 2010. március 11-én és 12-én, Budapesten és Bécsben zajló eseményen, megtárgyalják: Hogyan alkalmazzák a Bolognai Nyilatkozatot? Ezen a találkozón elemzik a Bolognai Nyilatkozat alkalmazásának módját, jelenlegi stádiumát. Mit kell tenniük az Európai országoknak annak érdekében, hogy az eddig megvalósult célkitűzések további eredményeket hozzanak. Milyen újításokat kell bevezetniük ennek érdekében. Elemezni fogják az Európai országok felső oktatásának eredményeit. Erre a találkozóra meghívták Prof. Dr. Andrei Marga, a Babeş- Bolyai Tudományegyetem rektorát, volt Oktatásügyi Minisztert, aki 1997-2001 között töltötte be ezt a posztot. Marga rektor úr előadásának címe: A Bolognai Nyilatkozat alkalmazásának problémái. A Bolognai Nyilatkozat romániai alkalmazásának hibái. Egyébként Ő volt az, aki ezt a nyilatkozatot 1999-ben román részről aláírta.

Dr Andrei Marga Kolozsváron a sajtónak adott interjúban ismertette a találkozó alkalmával elmondandó beszédének főbb gondolatait: Az Európai Egyetemek 2009-ben fogadták a Bolognai Nyilatkozatot. Egyesek fenntartással viszonyultak a Bolognai folyamathoz. Viszont ezek a fenntartások nem igazolódtak. A Bolognai Nyilatkozat alkalmazása hozzájárult az Európai Felsőoktatási rendszerek közötti különbség csökkentéséhez. De nem igazolódott be az a fenntartás, miszerint a jó szakemberek a fejlettebb országok felé irányulnak. Az sem igazolódott be, hogy a felsőoktatási rendszer átstrukturálása az egyetemi képzés minőségének rovására írható. Pozitív eredménynek tekinthető az, hogy a különböző egyetemek között különbség csökkent.

Romániában a Bolognai Nyilatkozat alkalmazása során bizonyos hibák észlelhetők. Andrei Marga szerint ezek a hibák abból adódnak, hogy mechanikusan alkalmazták a Bolognai Nyilatkozat követelményeit, és hibás megoldásokat hoztak. Lásd 288/2004 törvény. A Bolognai Nyilatkozatban javasolják, de nem teszik kötelezővé a tanulmányi idő nagyságát sem az alapképzés, sem a doktori képzés esetében. A 6 szemeszterre való csökkentés egyes szakoknál, nálunk ez nem eredményes. De hibák észlelhetők a doktori képzés esetében is (helyek számának csökkentése, a változó tandíjak). A mesterképzést a tanulmányok meghosszabbításának tekintették. (2006-tól) Romániában az adminisztrációs kompetencia fejlesztésére nem fordítottak kellő figyelmet, mely a reformok elhalasztásához vezetett. Marga szerint a felsőoktatás túlméretezett. A helyes döntést  az agresszív politizálás befolyásolja.

Mit kell tenni?

Az egyik legfontosabb feladat a Bolognai Nyilatkozat alapgondolatához való visszatérés, melyben az oktatás versenyképessége dominál. Ami a különböző egyetemek versenyképességét is behatárolja. A tanulmány idő megállapításánál figyelembe kell venni a képzési igényt. A tömegoktatású egyetemről át kell térni a kutató egyetemre Az egyetemi képzésben, szükséges előnyben részesíteni a kutatási vonalat, valamint a versenyképes oktatást. A Bolognai Nyilatkozat alkalmazásának pohara félig megtelt, az elkövetkezendőkben haladéktalanul erősíteni kellene a többit.

Csomafáy Ferenc