A tragikus sorsú költőre emlékeztek

A tragikus sorsú költőre emlékeztek

Nagyvárad – A Partiumi Magyar Nyugdíjasok
Egyesülete soros irodalmi
összejövetelének témája
Radnóti Miklós, a tragikus sorsú
költő élete és
költészete volt.


Születésének századik
évfordulója alkalmából
sokan megemlékeztek már a
költőről televíziós
műsorok, felolvasó estek, irodalmi
összejövetelek keretében, így
nem maradhatott ki a nyugdíjas egyesület
szokásos olvasókörének
programjából sem. Az Ady Endre
Líceum egyik osztálytemében
egybegyűlt nyugdíjasokat ezuttal is
Szilágyi Magdolna, az olvasókör
vezetője köszöntötte, aki bemutatta
Radnóti élettörténetét
és felolvasta jelentősebb
alkotásait. A költő sorsa már
fiatal korában megpecsételődik,
ugyanis születésekor anyja és
ikertestvére meghaltak. Már
kamaszkorú, amikor édesapjának
halálát követően
nevelőanyja elmondja neki az igazat az anyja
haláláról, ezt követően
folyamatos lelkiismeret-furdalás
gyötörte, ami
költészetében is megjelenik.

Sorstragédia


Ezen kívül verseiben felesége,
Gyarmati Fanni iránt mély szerelem, a
haláltudat, a nemzeti öntudat
egyaránt megjelenik. Mint ismeretes zsidó
származása miatt, – annak
ellenére, hogy Sík Sándor
tanár jótanácsára
átkeresztelkedik katolikusnak-
munkaszolgálatra kényszerítik.
Kevesen tudják, hogy második
munkaszolgálatát Erdélyben,
Élesd mellett töltötte, hangzott el az
olvasókörön. Versei kordokumentumnak
is tekinthetőek, hiszen nagyon jól
megörökítik a zsidók
meghurcoltatásának
történetét. A halál, melyet
mindvégig fenyegetően maga mögött
érez végül 1944 november
8.-án éri utol, a harmadik
munkaszolgálat teljesítése
közben, amikor teljesen legyengülten
és betegen tarkón lövik a
katonatisztek. Ezzel teljesedik be
sorstragédiája. Az olvasókör
tagjai érdekes élettörténeti
adalékokat ismertettek a
beszélgetés során és
elhangzott több szavalat is. Legközelebb
Vörösmarty Mihály
költészetét elevenítik fel az
olvasókör tagjai.

Mészáros Tímea