"A temető egy szent hely"

"A temető egy szent hely"
Nagyvárad – A napokban dr. Károlyi József Irén premontrei kanonokra emlékeztek. Mivel a paptudóst az Olaszi temetőben temették el, Ft. Fejes Rudolf Anzelm apát az egykori sírkert jelenlegi állapotáról is kifejtette véleményét.

Szombat délután a Váradhegyfoki Premontrei Kanonokrendi Prépostság és a Bihar Megyei és Nagyváradi Civil Szervezetek Szövetsége (BINCISZ) szervezésében a présposti székestemplomban megemlékeztek a rend és a város Európa-hírű paptudósának, dr. Károlyi József Irén születési, illetve elhalálozási évfordulójáról. Mivel a premontrei kanonokot, tanárt és önkormányzati képviselőt annak idején az Olaszi temetőben temették el, Ft. Fejes Rudolf Anzelm apát, prépost-prelátus az egykori sírkert jelenlegi állapotáról is szót ejtett. Úgy vélte: tévúton halad a temető ügye, mert a “végakarat és a föltámadás hite értékének” semmibe vétele figyelhető meg. A temető ugyanis nem csupán az emlékezés helyszíne, hanem egy szent hely, az a pár négyzetméter pedig, ahol az elhunyt nyugszik, a föltámadás helye. A főpap meggyőződése tehát, hogy az egykori sírkertnek parkká való átalakítása szekularizálodó világunknak egy újabb bizonyítéka, és “a föltámadásba vetett hitet csúfolja meg”.

Bekerített múzeum

Arra hívta fel a figyelmet, hogy annak idején hány műemlék és sírbolt volt a létesítményben, mely a nagyváradiak számára ugyanazt jelentette, mint a kolozsváriaknak a Házsongárd. “Ha meg akarod ismerni egy település múltját, menj ki a temetőbe”, emlékeztetett a régi népi bölcsességre. Megitélésében ugyanakkor a szétvert sírkert egy részét bekerített múzeummá kellett volna alakítani, hogy az utókor is lássa, mire volt képes az elmúlt rendszer. “A temetőt meg kellett volna tartani az imádság helyének, de sajnos nem így történt. Én dr. Károlyi József Irén emléke miatt sem fogok sétálni a Csend-parkjában”, zárta mondandóját a prépost-prelátus. 

Ciucur Losonczi Antonius