A tékozló fiú hazatért

A tékozló fiú hazatért
Nagy érdeklődés közepette mutatták be a nagyváradi Ady Líceum dísztermében az egykori nagyváradi orvos, dr. Kiss András memoárkötetét.

 

 

A könyvbemutatók megszokott rendjével ellentétben a szombat délutáni könyvbemutató a dedikálással kezdődött. Hosszú sorokban várták az érdeklődők, hogy dr. Kiss András dedikálja nekik Egy váradi orvos visszaemlékezései című könyvének első kötetét, mely az idén jelent meg a Könyvmester.ro és a Z-Press Kiadó gondozásában. A kötetet Szilágyi Aladár közíró méltatta. Azzal a megállapítással kezdte fejtegetését, hogy az orvosok szeretnek írni, és ez alól a kitétel alól Kiss András sem kivétel, aki nem csak szeret, de tud is írni. Ennek bizonyítéka a könyvben olvasható számos igen érzékletes, irodalmi erényeket felcsillantó portré, leírás, jellemzés. A kötetből kirajzolódik Kiss András gyermek- és ifjúkora, és a kommunista rendszerben már-már megszokottnak számító viszontagságok (egy évre kicsapják az orvosi egyetemről, mert apjáról „kiderítik”, hogy kizsákmányoló volt). Megtudtuk a méltatótól azt is, hogy Kiss András az államvizsga után Vaskohsziklásra kerül. A visszaemlékezések 1971-ig, a szerző Nagyváradra kerüléséig követik az eseményeket, az azt követő időszak feldolgozása a készülő második kötetben vár feldolgozásra. Egyetlen bíráló megjegyzése volt csupán Szilágyi Aladárnak a könyv kapcsán, érzése szerint ugyan is túl sok név került be a könyvbe, és a névsorolvasások némileg visszavettek a kötet olvasmányosságából, „de a szerzőnek olyan nagy szíve van, hogy nem akart senkit kihagyni a kötetből, aki kedves az ő lelkének” – fogalmazott Szilágyi Aladár.

Ezt követően Kiss András szólt a mintegy száz megjelenthez, megköszönve a rendkívül nagy érdeklődést, majd a könyv megszületésének indítékairól beszélt röviden. Elmondta, hogy családjának, barátainak szánja ezt a könyvet, és elárulta, hogy már készül a második kötet is, amely 1989-ig követi majd az eseményeket. „Úgy érzem, én vagyok a tékozló fiú, aki elment innen, de akit szeretettel visszafogadtak” – zárta szavait Kiss András.

 

Pap István