A Távközlési és Informatikai Minisztérium tájékoztat

Románia – A Távközlési és Informatikai Minisztérium tájékoztat, hogy a lakott területen kibocsátott elektromágneses hullámok frekvenciaszintjének kötelező módon 0 Hz és 300 GHz között kell lennie.

Ezt az intervallumot az Egészségügyi Minisztérium is elfogadhatónak tartja a 2006. szeptember 9-én elfogadott 1193-as számú rendeletében.

Ezek a szabályozások a lakosság védelmét szolgálják és kötelező érvényűek a mobiltelefon-szolgáltatók számára.

Románia az Európai Unió által meghatározott törvénykezést alkalmazza, amely a rádiókommunikáció területén használt felszerelések hatósugarát és erősségét szabályozza és amelynek elsődleges szempontja a biztonság és a lakosság egészségügyi védelme.

A Távközlési és Informatikai Minisztérium kiemelt figyelemet fordít a témára, és egy munkacsoport létrehozását kezdeményezi, amelynek célja a helyes és objektív tájékoztatás. A testület létrehozására azért van szükség, mert a lakosság részéről számos aggódó észrevétel érkezett, ami a rádióhullámok hatását illeti. A munkacsoportban az Egészségügyi Minisztérium, az Országos Közegészségügyi Intézet valamint az Országos Távközlési és Informatikai Szabályozó Hatóság (ANRCTI) szakemberei vesznek részt.

Az Egészségügyi Világszervezet szerint nem mutatható ki, hogy az alacsony frekvenciájú elektromágneses mezők vagy a rádióhullámok károsak lennének az egészségre, amennyiben a megszabott határokat betartják.