A Távközlési és Informatikai Minisztérium álláspontja az Európai Bizottság figyelmeztetésével kapcsolatosan

A Távközlési és Informatikai Minisztérium iktatta az Európai Bizottság, a 112-es egységes sürgősségi hívószámmal kapcsolatos figyelmeztetését, amely szerint nem tartotta be a földrajzi helymeghatározást előíró rendelkezéséket.

A Távközlési és Informatikai Minisztérium álláspontja szerint Románia jelentős előrelépéseket tett meg ezzel kapcsolatosan: törvényes keretet adott a Egységes Hívószám Országos Rendszerének működésére, finanszírozására, az erről szóló sürgősségi kormányhatározatot 2008. március 19-én fogadták el. 

A kormányhatározat szövegének kidolgozásakor a szaktárca figyelembe vette az uniós kövelményeket, biztosítva ezáltal a 112-es hívószám rendszerének hatékony működtetéséhez szükséges maximális paramétereket. A Távközlési és Informatikai Minisztérium a dokumentumot a Belügyminisztérium, az Igazságügyi Minisztérium, a Pénzügyminisztérim, az Egészésgügyi Minisztérium, valamint a Országos Távközlési és Információtechnológia-szabályozó Hatóság képviselőivel állította össze.

A Távközlési és Informatikai Minisztérium javaslatot tett arra, hogy hozzanak létre egy,  a kormány felügyelete alatt működő Országos Koordináló Bizottságot, amely felügyeli az Egységes Hívószám Országos Rendszerét. A bizottság elnöke Borbély Károly távközlési és informatikai miniszter, aki kérte, hogy április 14-én a testület üljön össze és határozza meg a legsürgetőbb teendőket.

A kormányhatározat arra is kitér, hogy a 112-es egységes hívószám működtetésének finanszírozását a következő öt évben állami költségvetésből biztosítják. Ez lehetővé teszi nemcsak a földrajzi helymeghatározáshoz szükséges technikai megoldás finanszírozását, hanem a további fejlesztéseket is. A mobil- és vezetékes hálózat szolgáltatói kötelesek azonosítani a hívófél földrajzi helyét, és az információt továbbítani az Egységes Hívószám Országos Rendszerének.

 A Távközlési és Informatikai Minisztérium részt vett a rendszerek egymás közti kommunikációs lehetőségeinek felmérésében, februárban sikeresen tesztelték az mobilhálózatok és a Romtelecom állomásai közti információ-átadást. Márciusban a szaktárca együttműködés aláírását szorgalmazta a mobilszolgáltatók és a Egységes Hívószám Országos Rendszerét működtető Különleges Távközlési Szolgálat között, a felek között több találkozóra sor került, amelynek eredményeképpen elfogadták a cella-információ/szektor-információ (cell-id/sector-id) megoldást.

Románia az elmúlt időszak előrelépéseiről tájékoztatta az Európai Bizottságot, kiemelve, hogy betartja  a kormány által januárban elfogadtott menetrendet, ennek megfelelően 2008 második felétől működik a földrajzi helymeghatározás a 112-es egységes hívószámot tárcsázók esetében.