A tanterv egyszerűsítéséről tárgyaltak

A tanterv egyszerűsítéséről tárgyaltak
Nagyvárad – Hétfőn magyarból, románból, fizikából és kémiából zajlott pedagógiai szakkör a nagyváradi Ady Endre középiskolában. A magyartanárok a tanterv tehermentesítését beszélték meg.

Amint Tóth Márta iskolaigazgatótól megtudtuk, a pedagógai szakkörökön változatos témákról tárgyaltak a nagyváradi és Nagyvárad környéki résztvevők – az órák leadási módjától a modern multimédai eszközök oktatásban történő felhasználásáig. A romátanárok a tantárgy oktatásában szükséges szemléletváltást beszélték meg, a magyartanárok pedig többek között a nemrég keltezett minisztériumi átirat nyomán a tanterv revíziójára tettek konkrét javaslatokat.

Még csak törekvés

Már 1990 óta időről időre napirendre kerül a tanterv tehermentesítése, a tananyag szellősebbé tétele, de egyelőre sem a diákok, sem a tanárok nem érzik, hogy az e törekvés valósággá vált volna – mondta Tóth Márta iskolaigazgató. Nincs egy egységes koncepció, melynek alapján a szakavatottak kidolgozhatnák az egységes tanmenetet, s míg az információátadásra esik a hangsúly, s nem a gondolkodás-, kreativitásfejelsztésre, helyzetfelmérésre, nincs is sok esély arra, hogy ez megvalósuljon.

Javaslatok

A több mint háromórás megbeszélések során külön csoportban dolgoztak az általános iskolákban, s a középiskolákban oktató magyartanárok. Hangosan felolvasták a tantervet és konkrét módosítási javaslatokat tettek, melyeket a szakmai reprezentatív testület megvitat és a minisztériumnak továbbít majd. Az egyik javasolt változtatás, hogy a kilencedikesek és tizedikesek tantervében létező nyelv- és kommunikáció részből egy teljes fejezetet kivennének, s az elméleti részt szövegírási és helyesírási gyakorlatokkal helyettesítenék.

Neumann Andrea