A tanítórenddé válás napja

A tanítórenddé válás napja
Vasárnap ünnepelték a nagyváradi premontrei templomban a premontrei szerzetes rend tanítórenddé válásának 210. évfordulóját.

 

 

A nagyváradi premontrei templomban vasárnap délelőtt fél tízkor kezdődött szentmisén emlékeztek meg a hívek a premontreiek tanító renddé válásának 210. évfordulójáról. Fejes Anzelm Rudolf apát, a nagyváradi rend prépost prelátusa szentbeszédében felelevenítette a tanító renddé válás történetét. Elmondta, hogy II. József osztrák császár feloszlatta a szerzetes rendeket, a premontreieket 1787. december 1-jén sújtotta a császári reform. A megszüntetett rendek vagyonát elvették és egy közös egyházi alapba gyűjtötték össze, de nyilvántartást vezettek arról, hogy melyik rendtől mit vettek el.

 

Visszaállítás

 

Tizenhat év után, 1802. március 12-én I. Ferenc császár visszaállítja jogaiba a premontrei, a bencés és a ciszterci rendeket. A visszaállítás során a rendek az egyházi alapból visszakapták az őket megillető vagyont. A császári rendelet kimondta azt is, hogy a három visszaállított rend kultúrfeladatokat is kell vállaljon, és amennyiben ennek a feladatnak a teljesítése anyagi okokból ütközik nehézségekbe, akkor a birodalom által létesített egyházi alapból kell kisegíteni őket. Az apát kifejtette, hogy I. Ferenc azért folyamodott az egyházak segítségéhez, mert megundorodott a francia forradalomnak a Szabadság, Egyenlőség, Testévériség! jelszava által fémjelzett eszméitől. Az erkölcsi rendet csak az egyház segítségével látta biztosítottnak, hiszen az egyháznak megvolt a kellő tekintélye ahhoz, hogy az ifjak nevelést rá lehessen bízni. A premontreiek már 1802-ben 32 növendéket vettek fel: ők kapták meg a nagyváradi, a lőcsei, az ungvári és a rozsnyói gimnáziumok működtetésének feladatát, később az ungvári helyett a kassai gimnáziumot bízták rájuk. Mivel a pálos rendet nem helyezték vissza jogaiba, ezért ennek egykori vagyonát is elosztották a három újra létesülő rend között. Így kapták meg a premontreiek az nagyváradi Úri utcán lévő pálos templomot, mely mellé az 1800-as évek végén felépítették az iskolát.

 

Harc az oktatásért

 

Az 1808-ban alapított nagyváradi premontrei iskola 1923-ig működött, akkor a román állam bezárta. Az 1920-as impériumváltás után a román állam kétségbe vonta azt, hogy ez az épület a premontrei rendé volt. Mint Fejes Anzelm Rudolf elárulta, a rend és a román állam között folyó ingatlanperben az állam képviselői azzal érvelnek, hogy a váradi premontrei iskola épületét a rend a magyar államtól kapta, és mivel az impériumváltás után a magyar állam tulajdonjoga a román államra szállt át, így a premontreiek nem követelhetik ez épületet. „Ez azonban nincs így” – szögezte le az apát, aki jelezte: ha a XIX. század elején tizenhat év után annyira nehéz volt visszaállnia a rendnek a korábbi viszonyokhoz, akkor ma, hatvan évnyi tiltás, és a jelenlegi folyamatos akadályoztatás még nehezebbé teszi azt, hogy a rend visszaszerezze régi rangját és betöltse a társadalomban őt megillető méltó szerepet. „A társadalom ma is elvárja tőlünk azt, hogy tanítsunk, hogy jóravaló embereket adjunk a társadalomnak, de az állam most is akadályoz bennünket ebben” – zárta szavait az apát.

 

Pap István