A tánc tavasza 3 táncfesztivál

A tánc tavasza 3 táncfesztivál

A Tánc Tavasza Táncfesztivált
harmadjára rendezi meg az Udvarhely
Táncműhely. Május 18-23.
között Székelyudvarhelyen megfordul a
kortárs tánc hazai képviselőinek
legjava. Lesz itt minden:
mozgásszínház,
kontakttánc-előadás, pantomim
ötvözte táncelőadás…

 


A bukaresti Masca Színház
jóvoltából szabadtéren
elevenednek meg Pompeji kőtömbbe zárt
szobrai; a
japán–amerikai–román
koprodukció, a POONARC pedig
példát mutat abból, hogy
jól megfér egymás mellett
tánc, multimédia,
installáció.


A bukaresti Nemzeti Táncközpont is
képviselteti magát három
művésze révén: Eduard Gabia,
Maria Baroncea és Alexandra Pirici
sajátos mozgásfelfogása és
előadómódja külföldön
sem ismeretlen.


A házigazda Udvarhely Táncműhely
formabontó, argentin tangón
alapuló táncjátékkal rukkol
elő, továbbá
közönségsikernek
ígérkezik a nagyszebeni Radu Stanca
Nemzeti Színház pantomim- és
táncelőadása.


A gyergyószentmiklósi Figura
Stúdió Színház a Bozsik
Yvette rendezte Játszóteret hozza
magával, a Ritmo del Flamenco együttes
pedig igazán vérpezsdítő
muzsikát és andalúz
életérzést.
Esténként
közönségtalálkozók
lesznek, az utolsó nap pedig a
gyermekeké, amikor is szabadtéri
foglalkozásokon, lemezbemutatón,
népi mesterségek
bemutatóján vehetnek részt.


 

A TÁNC TAVASZA 3PROGRAMJA


2009. május 18., hétfő 20
óra

MASCA SZÍNHÁZ – BUKAREST

SZOBROK szabadtéri előadás

Rendező:
Mihai MălaimareA Masca rendhagyó előadásának
nincs szüksége szavakra ahhoz, hogy
felkeltse figyelmünk. Két világ
közti két évezredes
távolság zsugorodik össze a
szemünk láttára: életre
lehelt szobrok beszélik el Pompeji
városának 79. évi
pusztulását, hogy aztán megint
kővé merevedjenek. Az előadás
nemcsak a színészek beleélő
képességéről, hanem
művészi
teljesítményéről és
fizikai erőnlétéről is
tanúskodik.


2009. május 19., kedd 13 óra

UDVARHELY TÁNCMŰHELY –
SZÉKELYUDVARHELY

ARGENTINA EXPRESS
mozgásszínházi
előadás

Rendező/koreográfus: András
LórántAz Argentina Express táncjáték
Saviana Stănescu kortárs román
írónő drámája
nyomán készült, különleges
körülmények között: a
próbafolyamat során a
néptánc elemeket alakította
át tangóvá a
rendező/koreográfus András
Lóránt. A jelenetek, érzelmek,
mozdulatok mindeközben úgy születtek
meg, hogy az alapul vett mű mondanivalója
cseppet sem sérült – amiként a
dráma kortárs élethelyzeteket
tár fel, úgy az előadás is a
minket körülvevő valóságot
mondja el a tánc, jelen esetben az argentin
tangó nyelvén.


 

2009. május 19., kedd 20 óra

FIGURA STÚDIÓ SZÍNHÁZ
– GYERGYÓSZENTMIKLÓS

JÁTSZÓTÉR
táncszínházi
előadás

Rendező/koreográfus: Bozsik YvetteBozsik Yvette Játszótér
című előadását
főként egy Kenneth MacMillan- és egy
Nizsinszkij-koreográfia inspirálja.
„MacMillan darabjai közül a Playground
épül a legerősebben az emberi
psziché tanulmányozására.
Nyugtalanító darab… A lélek
nyomoráról és
vadságáról szól. Minden
félrebeszélés és
romantizálás nélkül
vizsgálja az emberi sorsot, végül
mégis eljut egyfajta hajthatatlan
szépséghez” –
írták a darab 1979-es Edinburgh-i
ősbemutatójáról. Abban az
előadásban a címben jelzett
játszótér egy
drótkerítéssel körülvett
udvar volt. Börtönre emlékeztető,
rácsos ablakú épület fala
látszott mögötte, a falon festett
karikatúra-figurák. A
játszó „gyerekek” egy
elmegyógyintézet lakói –
játékaik a sérült
személyiségüket tükrözik.


 

2009. május 20., szerda 20 óra

RITMO DEL FLAMENCO –
SEPSISZENTGYÖRGY

JALEO – zajos vidámság…


Az andalúz zene, tánc és
ritmus világából színpadra
alkalmazott előadás kapcsán a
flamenco szerelmesei, rajongói
ízelítőt kapnak az andalúz
emberek zenébe, táncba
öltöztetett, színes
mindennapjaiból. Népek
zenéjéből ötvözött
összetett zenei hagyomány elevenedik meg.
Szomorúság, elkeseredés, harc,
remény, vidámság,
kecsesség, büszkeség jellemzi
ének és
táncvilágukat, amely a ritmikus taps
dinamikájával magával ragadja a
nézőt, hallgatót. A flamenco –
mint a spanyol kultúra egyik gyöngyszeme
– nyíltsága, dinamikája,
drámai kifejező ereje miatt
befogadható és érthető
stílus.
2009. május 21., csütörtök 20
óra

YOSHIKO CHUMA & THE SCHOOL OF HARD KNOCKS/ROOT
CULTURE (USA/JAPÁN), AZ ARADI
MŰVELŐDÉSI HÁZ
ÉS
A GROUNDFLOOR GROUP ALAPÍTVÁNY
(RO)

POONARC tánc, videó,
multimédia-installáció

Rendező/koreográfus: Yoshiko
Chuma

Fellépnek: Yoshiko Chuma, Ioana
Braşovean, Sorin Calotă, Andreea
Duţă, Ursula Eagly, Theo Herghelegiu,
Kristine Lee, Jake Margolin, Téglás
IstvánA POONARCjapán, amerikai
és romániai művészek
közreműködésével jött
létre, műfajilag valahol a tánc,
videó,
multimédia-installáció
határán helyezkedik el. Az
előadás az alkotók
párbeszéde a kortárs román
filmművészeti alkotások
tükrözte romániai realitással
egy Kolozsvár-Bukarest vonat-utazás
ürügyén. Fémkockák
változnak át szemünk
láttára vonatfülkékké,
melyekben a táncosok
különböző történeteket
mesélnek el, miközben a
háttérben román filmek
kockáit láthatjuk. Egy vonat, egy
irány, több történet. Merre
haladunk?


Yoshiko Chuma, a The School of Hard Knocks
(Kemény Ütések Iskolája)
társulat vezetője a 80-as
évektől kezdődően a
kortárs new yorki
előadóművészet
meghatározó egyénisége, aki
munkája során több mint 42
ország alkotóival dolgozott
együtt. 


 

2009. május 22., péntek 18
óra

NEMZETI TÁNCKÖZPONT –BUKAREST


MY BRUT MATERIAL – YOUR
PERFORMANCE”
t
áncszóló

Koncepció/előadó:Eduard
GabiaRájöttem, hogy már nem
különböztetem meg a civil
(szokványos) testet a performatív
testtől. Civil testem, miután
megszülettem, elkezdett elsajátítani
különféle dolgokat, magába
fogadni érzeteket, tapasztalatokat
tudatosítani, szabályokat megismerni. Ez
a test – nap mint nap – a
meglévő tapasztalatokra alapoz, és
szinte mindig ösztönösen reagál.
Így az általam végzett
tevékenységek többsége
– járás, szaladás,
állás, nézés –
csakúgy, mint a tevékenységek
mögötti szándékok, az
önkifejezésem módozatai.”


GONDOLATOK TÉRKÉPE
táncszóló

Koreográfus/előadó: Maria
Baroncea


Nemhiába írták róla:
függetlenül attól, hogy mozog vagy
sem, Maria Baroncea teljesen betölti a teret. 20
perces táncszólója intim
pillanatokat próbál tetten érni,
ezért hétköznapi gesztusokból
építkezik, melyek
önkéntelenek ugyan, ám adott
pillanatban egészen kifúl tőlük
az ember. Eme tánc-performansz teret és
testet ad a gondolatoknak.


 

2009. május 22., péntek 20
óra

RADU STANCA NEMZETI SZÍNHÁZ –
NAGYSZEBEN

KLISÉK?!? pantonim- és
táncelőadás
Rendező: Barbara Crişan


Pantomimjáték,
némafilmkockák – a Klisékben
a kifejeződés, a
látvány, az üzenet az, ami
számít, és nem a szó. Egy
képzeletbeli utazás a játét
erejével, találkozások sora
különböző emberekkel, kiket
önnön életük emészt el. A
Kliséket mindenki érti,
lett légyen öreg, fiatal,
román vagy idegen ajkú. Csak
rezdüljön meg valami… Ha csak egy
könnycsepp gördül le, ha csak egy
mindent megértő fejmozdulat születik
– már megérte; az azt
jelentené, hogy nem vagyunk egyedül a
világban gondolatainkkal, válaszra
váró kérdéseinkkel.

2009. május 23., szombat 10
óra

DÉLELŐTTI
GYERMEKFOGLALKOZÁSOKbeavató táncfoglalkozás –
Udvarhely Táncműhely


Kékiringó Néptánccsoport


lemezbemutató – Orbán Ferenc
és barátai: Mozsikácska


kézműves foglalkozás


népi mesterségek bemutatója

2009. május 23., szombat 18 óra

NEMZETI TÁNCKÖZPONT – BUKAREST


YOU SHOULD KNOW THAT HE DRANK LIKE AN OLD
WHALE” táncszóló

Koncepció/előadó: AlexandraPirici„Történeteket találunk ki
magunkról, és önmagunkat
főhősként kezeljük. (…) Az
a benyomásunk, hogy amikor megszületik egy
„szereplő”, saját
lehetőségeivel illetve
lehetetlenségeivel, életünk
és szerepünk ebben a szereplőben
találja meg értelmét. Ennek a
szereplőnek a kibontakozásával mi
magunk is magyarázatot kapunk
döntéseinkre, illetve azokra a
nehézségekre, amelyekkel
döntéshozatal közben
szembesültünk. És kezdjük
megérteni, hogy azok az eseménysorok,
amelyek életünket alkotják,
elkerülhetetlenek. (…) Kezdünk hinni
abban, hogy az élet elveszíti
„kiszámíthatatlanságát”,
és elkezdi követni kitalált
történetünk menetét.”


2009. május 23., szombat 20 óra

UDVARHELY TÁNCMŰHELY –
SZÉKELYUDVARHELY

ARGENTINA EXPRESS
mozgásszínházi
előadás

Rendező/koreográfus: András
Lóránt


Szervező: Udvarhely Táncműhely

Elérhetőségek:

Tel.: 0266-217538, 0749-219927
E-mail:tancmuhely@gmail.com
Web:www.tancmuhely.ro