A tanügyi után jöhet a módszertan

Bihar megyében a tanfelügyelsőgen három munkacsoport dolgoz majd ki javaslatokat az új oktatási törvény alkalmazásához szükséges módszertani szabályozásokra vonatkozóan.

A január 20-án, Brassóban megszervezett, az RMDSZ és a megyei magyar tanfelügyelők közötti megbeszélésen a Bihar megyei delegációt Kéry Hajnal Bihar megyeiszaktenfelügyelő vezette. A tanácskozás kapcsán ő adott információkat lapunknak, emondva, hogy az új tanügyi törvény elfogadása után a legfontosabb feladat a törvény alkalmazásához szükséges módszertani szabályozás kidolgozása. A tanácskozáson résztvevők alapelvként leszögezték azt, hogy ezek a szabályozások a tanügyi törvény szellemét figyelembe véve minél érthetőbbek, egyértelműbbek és átláthatóbbak legyenek. Kéry Hajnal elmondta, hogy az alkalmazási jogszabályokra a tanfelügyelőségek is javaslatot tesznek. Bihar megye szintjén három javaslatkidolgozó munkacsoport jön létre a tanfelügyelsőgen: az egyik az érettségi szabályzat tekintetében dolgoz ki javaslatokat, a második a pedagógusok fizetésére, juttatásaira vonatkozó terveket vázolja majd fel, a harmadik munkacsoport pedig az iskolák működésének szabályzatára vonatkozó elképzeléseket gyűjti majd össze. A megyei tanfelügyelőségek javaslatcsomagjaikat felküldik az Oktatási Minisztériumhoz, ahol ezeket összesítik, és az ezek alapján összeállított javaslatcsomagot a minisztérium közvitára bocsátja.
 
Új tankönyveket
 
A Románia történelmének és földrajzának oktatása tekintetében Kéry Hajnal hangsúlyozta azt, hogy a legsürgetőbb probléma az, hogy minél hamarabb elkészüljenek a 8. és 12. osztályban használandó magyar nyelvű földrajz-, és történelem tankönyvek, a román nyelv oktatása terén pedig a kisebbségeknek külön tantervet dolgoznak ki. „A román nyelv oktatásának tantervében nagy hangsúlyt fektetnek majd a gyakorlati részekre, és figyelni kell arra, hogy ezt a tantervet olyan szaktanárok dolgozzák ki, akik tanítottak kisebbségi osztályokban, mert ők tudják a legpontosabban azt, hogy milyen problémékkal küzdenek a keggyakrabban a kisebbségi diákok a román nyelv elsajátításában” – mondta Kéry Hajnal , aki végezetül elárulta, hogy bár más tanterv szerint oktatják majd a román nyelvet a kisebbségi diákoknak, az érettségin semmi esetre sem kezelik majd idegen nyelvként a román nyelvet.
 
Pap István