A talált iratok sorsa

A talált iratok sorsa

Szatmár megye – A Szatmárnémeti
Lakosság–nyilvántartó Hivatal
vezetője, Torja Ionel
érdeklődésünkre elmondta, az
elmúlt évben
kétszázötvenöt elveszített
vagy ellopott okmány jutott vissza az általa
vezetett hivatalba.


Az okmányok túlnyomó
többsége a személyigazolvány,
de keresztlevelek és néhány darab
munkakönyv is bekerült a
lakosságnyilvántartóhoz. A
rendőrség munkatársai a
hozzájuk került személyes
okmányokat minden hónapban
jegyzőköny alapján
átadják a
lakosságnyilvántartó
osztály vezetőjének. Ezután a
nyilvántartó írásban
értesíti az érintett felet
arról, hogy átveheti a tulajdonát
a Petőfi Sándor utcai hivatalban. Ezzel
egyidőben a nyilvántartásban
ellenőrzik azt, hogy a kárvalottnak
időközben készíttetett-e
új okmányt, aminek amúgy nagy a
valószínűsége —
magyarázta Torja Ionel hivatalvezető.

Felvilágosítással
szolgálni


Legutóbb egy megrongálódott
keresztlevelet találtak és hoztak be a
hivatalba – magyárázza Torja. Ebben az
esetben is megtörténik az
értesítés, a további
eljárás az, hogy az archívumban
őrzött másolat mellé teszik a
talált anyakönyvi kivonatot. Abban az
esetben, ha a tulajdonos érdeklődik a
hivatalos irat sorsáról, akkor azonnal
felvilágosítással tudnak
szolgálni. A hivatal vezetője kéri
az állampolgárokat, aki bármilyen
személyi iratot talál, jutassa azt el a
legközelebbi rendőrörsre vagy
lakosságnyilvántartó hivatalba.

Karikás Enikő