A szőlősök védelméért imádkoztak

A szőlősök védelméért imádkoztak
Az erdődhegyi kápolna titulusa Szent Donát, a szőlősgazdák, szőlőskertek védőszentje, melynek búcsúünnepére tegnap került sor. A misén azt kérték a szenttől, hogy védelmezze a szőlősöket.

Szent Donát a szőlősgazdák, szőlőhegyek kedvelt védőszentje, aki a közép itáliai Arezzo püspökeként 362-ben szenvedett mártíromságot. Amikor 1652-ben ereklyéit Rómából a Rajna-vidéki Münstereifel városába vitték, a kísérő papot villámcsapás érte, de semmi baja nem történt. A csodát Szent Donát közbenjárásával magyarázták, ekkortól fonódik össze neve a szőlősök védelmével. Tisztelete a rajnai szőlővidéken gyorsan terjedt, a XVIII. század óta Ausztriában, Magyarországon és vidékünkön is elemi csapások, a villámcsapás, jégeső elhárításáért könyörögnek hozzá, emléknapján (augusztus 7.). Megyénkben az erdődhegyi kápolna titulusa Szent Donát, akinek búcsúünnepére tegnap délelőtt került sor. A búcsúmisét Ft. Tzier Ernő plébános és Knecht Béla nyugdíjas, tiszteletbeli kanonok celebrálta, melyen Szent Donáthoz fohászkodtak, hogy kérjen Istentől áldást a szőlősökre. A misén elhangoztt, hogy a Szent Donát tiszteletére emelt erdődhegyi kápolnát – mely már 1726-ban állt – gróf Károlyi Sándor építtette szőlősének legmagasabb pontjára, hogy így védelmezze gyümölcsösét.
A munka isteni ajándék
A búcsúmisén felolvasott isteni tanítás magyarázata során Ft. Tzier Ernő plébános elmondta, hogy a Donát név jelentése Istentől kapott, tőle kapunk mindent életünk során. Egyik foglalkozás sem kéri annyi szent segítségét, mint a szőlőművesek, ők tapasztalták mennyire szükséges Isten segítsége és áldása, hogy a kemény munkát siker, és bő termés koronázza. A szőlősgazdák elismerték annak a mondásnak az igazát, mely azt mondja: Emberé a munka, Istené az áldás. A munkát az ember Istentől ajándékként kapta, a büntetés akkor jön, amikor a munka fáradalmas és hiábavaló, ráfizetéses. A munka az isteni ajándék, nem átok, hisz ahol az ember dolgozik, ott a gonosz munkálkodása háttérbe szorul, mivel a halandó el van foglalva munkájával és nem enged a kísértésnek. A munka csak akkor lehet eredményes, ha Isten áldását kérjük rá, ellenkeő esetben kudarcba fullad minden munkálkodás. A munkát és a dolgozást különböző lelkülettel lehet végezni, kereshetjük a kenyeret is vele, de Isten dicsőségére is munkálkodhatunk, ám mindeközben soha nem szabad elfelejtenünk, hogy a munka nem büntetés. Az igemagyarázat során elhangzott Szent Benedek mondása, Imádkozzál és dolgozzál, mely nélkül napjainkban sem lehet hatékonyan munkálkodni. A kettő együttjár, hiábavaló minden munka, melyhez nem kérjük Isten áldását. Mindig úgy dolgozzunk, hogy bármikor készek legyünk a végső számadásra, ehhez szükséges Szent Donát áldását kérnünk.