A szerzetesség az Isten arca

A szerzetesség az Isten arca
Nagyvárad- Kedd este ünnepi szentmise volt a premontrei széktemplomban: Fejes Rudolf Anzelm apát, prépost-prelátus gyertyákat szentelt, és lezárta a prépostságban A Megszentelt Élet Évét.

Az ünnepi szentmise kezdetén Fejes Rudolf Anzelm premontrei apát, prépost-prelátus gyertyákat szentelt a Szent Antal-kápolnában, ahonnan a hívek a szokásnak megfelelően körmenetben indultak vissza az ülőhelyeikre.
Az evangéliumi részlet Szent Lukács könyvéből szólt. Elmélkedésében az apát hangsúlyozta: Gyertyaszentelő Boldogasszony az egyházi hagyományokban Mária-ünnepként van nyilvántartva, de tulajdonképpen a kis Jézus ünnepe is, akit a szülei a zsidó vallási törvényeknek megfelelően bemutattak a jeruzsálemi templomban. Ahogy a születésénél, itt is jelen voltak olyan személyek, akik hisznek benne, illetve igazolják őt, vagyis ezúttal az idős Simeon és Anna próféta. Előbbinek a homályos jövendölései ragadják meg a figyelmünket, utóbbi pedig beszélt sokaknak a gyermekről a templomban, de Lukács nem írja le, hogy konkrétan mit. Bár ezt nem tudjuk, hallgatólagosan sokat elárulnak a származásáról szóló adatok. A prófétaasszonyt ugyanis nem véletlenül hívták Annának, hiszen ez tulajdonképpen azt jelenti: Isten kegyelme, mely elárasztja az embert. Ennek a képviselője tehát ő, a jelenléte pedig a kis Jézusra utal. Azt is megtudjuk róla, hogy Fánuel lánya, akinek a neve annyit tesz: Isten arca, és Áser törzséből származik, akinek neve azt jelenti: boldogság. Összefoglalva tehát, Anna próféta ottléte azt sugallja: aki belépett a jeruzsálemi templomba, vagyis Mária, a boldogságot hozta el, a gyermek Jézusban pedig Isten arca van jelen nem csupán az ószövetség népének, hanem nekünk is.

Sok rendezvény

És mindez úgy kapcsolódik a most zárult, 2014. november 30. és 2016. február 2. között zajlott A Megszentelt Élet Évéhez, hogy a szerzetesség is Isten jelenlétét szimbolizálja, a szerzetesek Isten arca próbálnak lenni. Arra törekednek, hogy elhozzák a mennyei boldogságot, és imáikkal, életmódjukkal megpróbálják felismerni Isten kegyelmét, melyet az emberekre kiáraszt- magyarázta a prépost-prelátus. Hozzátette: ahogy pedig Anna a hit jelképe, úgy az agg Simeon jelenléte azt jelzi: a szerzetesi életet el lehet kezdeni, de nem lehet nyugdíjba vonulni belőle, hanem egy életen át kell ezt a szolgálatot végezni.
A prédikáció utolsó harmadában Fejes Rudolf Anzelm azt a 29 rendezvényt vette számba, melyeken a premontrei prépostság vezetőjeként szervezőként vagy meghívottként vett részt A Megszentelt Élet Évében.

Ciucur Losonczi Antonius