A szeretetüzenet legyen útjelző

Akt.:
A szeretetüzenet legyen útjelző
Szombat délben szokás szerint a tanintézmény udvarán tartották a váradi Ady Endre Líceum ballagási ünnepségét. Hat osztály összesen 155 tanulója intett búcsút iskolás éveinek, s iskolájának.

Ahogy várható volt, rengeteg szülő és más rokon, hozzátartozó, illetve barát gyülekezett szombat délelőtt Bihar megye legnagyobb magyar tannyelvű középiskolájának udvarán arra várva, hogy szokás szerint a ballagók a líceum folyosóinak végigjárása után a sportpályán kihelyezett székeken foglaljanak helyet.

Érzelmi nagykorúság

Az egybegyűlteket moderátori minőségében Kirkósa Enikő tanárnő köszöntötte, kiemelve azt, hogy ezen a napon minden a végzősökről szól, akik ünnepi lélekre hangolva készek elfogadni a jelképes útravalót.
Tóth Márta igazgatónő beszédében arra hívta fel a figyelmet: a ballagók életében lezárul egy szakasz, hiszen felnőttek, és az ezzel kapcsolatos érzést igyekeztek kisugározni mindenre, illetve mindenkire, akiket az elmúlt napokban felkerestek, akiktől elköszöntek. Méltósággal búcsúztak azoktól, akik az elmúlt években azon munkálkodtak, hogy megkönnyítsék mindennapjaikat. A felcsendült dalokon keresztül azt a szeretetérzést közvetítették feléjük, mely az emberi élet értelmét adja, s mely tulajdonképpen érzelmi nagykorúságukról is tanúskodik. Azt kívánta számukra: az elmúlt hetekben közvetített szeretetüzenet legyen útjelző számukra az életükben, majd név szerint felsorolta azokat a diákokat, akik eredményeikkel, erőfeszítéseikkel, teljesítményeikkel öregbítették a 243 éves alma mater jó hírnevét, s ezáltal tulajdonképpen hozzájárultak annak a szellemiségnek a fenntartásához, mely meglátásában bihari magyarságunk megmaradásának első számú feltétele.
Csűry István királyhágómelléki református püspök Bábel történetét idézte a Bibliából. Azt mondta: bár negatívan, szomorúan végződik, szépen kezdődik, hiszen arra buzdít, hogy építsünk magunknak tornyot, és szerezzünk magunknak nevet, és a 21. század emberének sem lehet ennél gyönyörűbb feladata és hivatása. Nekünk ugyanis, és így a ballagóknak is, kötelező értéket létrehoznunk Isten segítségével, és ugyanakkor fontos tudnunk: csakis akkor juthatunk előre, ha együtt, egymás kezét fogva, közösségben szerzünk nevet magunknak, felfelé, vagyis Isten felé tekintve, aki azt akarja, hogy boldogok legyünk.

Díjazás, műsor

Huszár István alpolgármester úgy fogalmazott: félrevezető a televíziós, amúgy zárt térben játszódó Való Világ-műsor által közvetített üzenet, többek közt azért is, mert a világ igenis nyitott. Rajtunk múlik, hogy tudunk élni a kínálkozó lehetőségekkel, lényeges azonban, hogy a ballagók iskolájuk és városuk jó hírét víve egyszer visszatérjenek a szülőföldjükre, hiszen itt is lehet értéket teremteni.
Sele Tünde tanfelügyelő azt kívánta a fiataloknak: az álmaik váljanak valóra, merjenek szeretni és tenni, szenvedéllyel, vággyal és erős akarattal, és akkor sikerülni fog elképzeléseiknek a megvalósulása.

Díjazás és kulcsátadás

A Reprezentatív Szülőbizottság nevében Szabó Csaba, a tizenkettedikesek nevében Kajántó Beáta, a tizenegyedikesek nevében pedig Mărcuţiu-Rácz Dóra szólt a jelenlevőkhöz. Ezután a tanulók és a tevékeny szülők díjazása következett. A négy év átlaga alapján évfolyamelső lett Salánki Dániel (9,97), őt követte Fűsős Bettina (9,96) és Szabó Yvette (9,76). Természetesen a kulcsátadás ünnepélyes momentuma sem maradt el. Az ünnepségen felléptek a XII. D-sek és E-sek, és verses-zenés műsorral készültek a maradó diákok.

Ciucur Losonczi Antonius