„A szeretetben minden élet egy remekmű lesz”

„A szeretetben minden élet egy remekmű lesz”

Bihar megye – A Partiumi Regionális
Háló Találkozón Böcskei
László római katolikus
püspök tartott szentmisét. A
kulcsszó a szeretet, hangzott el.


A Háló körülbelül
húsz éve alakult Magyarországon, s
azóta
„Kárpát-medenceivé
vált”, a határon innen, s
ahatáron túlról
érkezők
közösségévé. A
Háló az egyházon belül
létezik, segíti az embereket abban, hogy
közösségekre találjanak,
továbbá a közösségek
közötti kapcsolatokat
építi.

Az idei Partiumi Regionális Háló
találkozó Nagyváradon, a
Posticumban zajlott. A mintegy hetven
résztvevő pénteken érkezett,
s aznap este bűnbánati Liturgián
vett részt. Szombaton előadások,
beszélgetések zajlottak, a
délután műhelymunkával
folytatódott, este pedig Böcskei
László megyéspüspök
tartott szentmisét.
Áldozat,
áldás


Mostani együttlétünk kulcsszava a
szeretet, mondta a püspök – és senki
nem szeret jobban, mint az, aki életét
adja barátaiért. „Nagyon sok olyan
emberrel találkozom, akiknél a nap nap
után megélt szeretet konkrét
formát ölt” – hangzott el.

Jézus
búcsúbeszédéből
kiindulva a püspök a szolga és a
barát közötti
különbségről szólt. A
szolga az, aki nem szeretetből cselekszik, akinek
a munka nem hivatás, hanem teher. A barát
önzetlenül cselekszik, felülelmelkedik
az én gátló korlátain,
befogadó és nagylelkű tud lenni, nem
tompul el, lelkesedni tud.

Krisztus hívei között is
megtalálható e két típus, s
mind a kettő Krisztushoz tartozik, ő nem veti
el a szolgát sem – de megadja a helyes
mércét, amely ő maga.
„Szeressétek egymást, amint
én szerettelek titeket” – mondja
búcsúbeszédében. A szeretet
színt és fényt hoz, mely
lüktető erővel tölti el
világunkat, mert
gyünyörködtető és
vonzó – s az ember igazi nagyságát
az adja meg, hogy érzékeny a szeretet
fénye és hője iránt. Az ember
hivatása a szeretet, a szeretetben minden
élet egy remekmű lesz Isten előtt.
„Szeressünk úgy, hogy Isten
dicsőüljön meg általunk” –
hangzott el.

A világ várja az igazi tanúkat, s
nekünk követnünk kell ezt a feladatot,
mely sok áldozattal és
áldással
jár.„Kívánok sok-sok
áldást ezen az úton” –
mondta Böcskei László
megyéspüspök.

A szentmisén a nagyváradi Mozaik
együttes tagjai keresztény dalokat
énekeltek-játszottak, ezek
legtöbbjét a résztvevők is
velük énekelték. A mise után
áldozás következett, majd
megbeszélés zajlott a püspök,
valamint a partiumi közösségek
képviselői között.

Neumann Andrea