A szeretet inkább ad, mint elvár

A szeretet inkább ad, mint elvár
A nagyváradi Caritas Catholica segélyszervezet fennállásának huszonöt éves évfordulója alkalmából nagyszabású, többnapos ünnepséget tartottak a városban.


A nagyváradi római katolikus püspökség és a Carithas Catolica közös szervezésében lezajlott ünnepségsorozat keretében csütörtök délután a bazilika kriptájában emlékeztek a Caritas Catholica megalapításában oroszlánrészt vállalat Matos Ferenc kanonokra. A megemlékezésen Curaliuc Demeter várad-velencei plébános idézte meg Matos Ferenc alakját, akit úgy jellemzett, mint aki mindig figyelmet fordított a szegények sorsára. Ő volt az, aki több társával együtt rögtön a rendszerváltás után megalapította a Caritas Catholica szervezetet, melynek alapvető célkitűzése a szegények, a betegek, az idősek megsegítése volt, és maradt mind a mai napig.

A szeretet tett

A megemlékezést és könyörgést követően a megjelentek átvonultak a római katolikus püspökség épületébe, ahol a Caritas Catholica huszonöt éves történetét idézték fel olyan személyiségek, akiknek fontos szerepük volt a szervezet alapításában, illetve működtetésében. Böcskei László püspök beszédében kiemelte: egy olyan szervezetet ünnepelnek, melynek feladata az, hogy az embereknek segítsen. A Caritas Catholica mindvégig szem előtt tartotta azt a krisztusi tanítást, mely szerint ha valaki a legelesettebb embereknek segít, azzal egyúttal Jézusnak segít. A püspök Ferenc pápa gondolatát idézte, mely így szól: A szeretet inkább tett, mint szó, a szeretet inkább ad, mint elvár. A Caritas Catholica ezek mentén a gondolatok mentén fejti ki tevékenységét immár huszonöt éve, hangsúlyozta a püspök.

Múltidézés

Fodor József általános helynök a Caritas Catholica megalapításának körülményeit és a szervezet működésének kezdeti időszakát idézte fel beszédében, dr. Földes Béla a szervezet alapító taja pedig a Caritas Catholica által végzett betegápolási és idősgondozási szolgálatról beszélt, de kitért arra is, miképpen kezelte és osztotta szét a szervezet a hozzá beérkező segélycsomagokat. A felszólaló kiemelte a püspökség kiemelkedően fontos szerepét a segélyezési tevékenységek ellátásában, majd meghatottan, könnyeivel küszködve ezzel a kijelentéssel fejezte be felszólalását: „Büszke vagyok az egyházamra!” Szabó Dániel az önkéntes szempontjából világította meg a Caritas Catholica tevékenységét, majd a Caritas egyik szponzora a Stiftung Ost-Europa Boskoop szervezet nevében Jaap Stellingwerff szólalt fel, aki a 2000-es évtől kezdve elevenítette fel a segélyszervezet tevékenységét. Mint mondta, a Caritas Catholica történetében vízválasztó esemény volt a raktárépület leégése 2005 március 2-án, azt követően ugyanis még szorosabbra fűződött a Caritas Catholica és a különböző szponzorszervezetek kapcsolata. Az elmúlt évek jelentős megvalósítása a nagyváradi Szent Erzsébet öregotthon felépítése és működtetése – tette hozzá.

Díjazás

Ezt követően Rajna József a Caritas Catholica egyesület elnöke szólalt fel, aki megköszönte mindazoknak a segítségét, akik az évtizedek során kivették a részüket a szervezet működtetéséből, majd kiemelte, hogy a tevékenységet töretlenül folytatni kell. Huszár István Nagyvárad alpolgármestere felszólalásában ígéretet tett arra, hogy városvezetőként mindenben igyekszik támogatni a segélyszervezetet. Beszéde végén az önkormányzat emlékplakettjét nyújtotta át Rajna Józsefnek a Caritas Catholica elmúlt huszonöt évben kifejtett jelentős közösségi szociális tevékenysége elismeréseképpen. Végezetül a római katolikus püspökség jutalmazta a segélyszervezet két munkatársát, Hegedüs Ilonát és Dalos Lászlót, majd pedig a Caritas Catholica szponzorai vehettek át díjakat Rajna Józseftől.

Pap István