A Szentlélek megerősít bennünket

A Szentlélek megerősít bennünket

Nagyvárad – A vasárnap délelőtti
szentmise keretében Exc. Böcskei
László megyés püspök
huszonhárom fiatalnak szolgáltatta ki a
bérmálás szentségét a
Szent Katalin-telepi Csodásérmű
Boldogasszony templomban.


A templomot zsúfolásig megtöltő
ünneplőket Egeli
József
plébános
köszöntötte. Arra hívta fel a
figyelmüket: azért gyültek össze,
hogy együtt örüljenek annak, hogy a
huszonhárom bérmálkozó
ezentúl tudatosan fogja vállalni a
krisztusi életformát. Egy olyan
világban, mely önmaga sírját
ássa, jó tudni, hogy létezik egy
garantáltan biztos út a boldogság
felé. Bár nehéz haladni ezen az
úton, mert lépten-nyomon belebotlunk a
gonosz által emelt gátakba, és a
modern világ kisértéseivel is
találkozunk, azért sohasem szabad
megfeledkeznünk arról, hogy az út
végén igéretéhez
híven ott áll Krisztus,
hangsúlyozta a tisztelendő.


Az evangélium Szent Lukács
könyvéből
szólt. Exc.
Böcskei László
váradi megyés püspök
prédikációjában azt emelte
ki, hogy a Szentlélek megerősít
és megszentel bennünket,
lehetőséget biztosít arra, hogy
erősek és lelkileg szépek maradjunk
az élet megpróbáltatásai
előtt. A bérmálkozókhoz
intézett szavaiban a főpásztor arra
utalt, hogy amikor a Szentlélekről
és az ő
munkálkodásáról
beszélünk, leginkább az első
pünkösdre gondulunk. Az jut eszünkbe,
hogy ötven nappal húsvét után
az apostolok és a Szőzanya együtt
imádkoztak, amikor hirtelen szélvihar
támadt, majd a Szentlélek
lángnyelvek formájában
leereszkedett valamennyiükre és
betöltötte őket. Ezt követően
a tanítványok bátrak lettek
és kitartóan hirdetni kezdték
Jézus cselekedeteit, tanúságot
tettek róla a világ előtt.

Nyitott szívvel


Amikor Szentlélekről beszélünk,
nem tudjuk meghatározni, hogy miként
néz ki, viszont léteznek olyan
szimbólumok, melyek
segítségével kifejezhetjük az
ő jelenlétét és
működési módját,
magyarázta az egyházmegye vezetője.
Ilyen például a galamb, mely a
jámborság, a kedvesség és a
jóság szimbóluma, a
melegséget és fényt adó
tűz vagy a felüdülést hozó
szél. Az első pünkösdkor ez
utóbbiakkal szembesültek az apostolok,
így megérthetjük, hogy milyen nagy
átalakulás ment végbe az ő
életükben. A Szentlélek
segítségével
átlépték a bizonytalanság,
a félelem és kétely
küszöbét, s kiálltak a
jóság és a szeretet mellett. “A
bérmálás szentsége
által az első püskösd
ismét megvalósul a ti életetekben
A mai napon Isten közelít hozzátok,
azzal a szándékkal, hogy
találkozzatok vele és együtt
induljátok tovább az élet
útján. Fogadjátok őt nyitott
szívvel, hogy tevékeny
kisérőtök legyen, és
segítsen nektek abban, hogy teljes és
szép legyen az életetek”,
tanácsolta őexcelenciája.

Ciucur Losonczi Antonius