A Szentlélek az igazi művész

A Szentlélek az igazi művész
Nagyvárad- Pünkösdvasárnap ünnepi szentmisét tartottak a váradi Székesegyházban is, amit Exc. Böcskei László megyés püspök celebrált. A főpásztor 30 fiatalnak szolgáltatta ki a bérmálás szentségét.

 

Nem csupán a szépen feldíszített Székesegyház, hanem a Kristófi János által vezényelt Szent László Ének- és Zenekar erre az alkalomra összeállított műsora is hozzájárult az ünnep emlékezetessé tételéhez: pünkösdvasárnap ugyanis Michael Haydn C-dúr miséje csendült fel délelőtt a Bazilikában, melyet a zeneszerző Váradon komponált abban az időszakban, amikor a püspöki udvar karnagya volt.

Az ilyenkor megszokott szertartás szerint Mons. Fodor József általános helynök plébánosi minőségében bemutatta híveit a főpásztornak, bejelentve, hogy előkészültek a bérmálásra, megfelelő hitoktatásban részesültek, és a szentség kiszolgáltatását kérik. A gyermekek ezután a megyés püspök kérdésére azt felelték: készek arra, hogy hitüket áldozatosan megvallják, és e szerint éljenek.

Hegedű

Az evangéliumi részlet Szent János könyvéből szólt. Szentbeszédében Exc. Böcskei László hangsúlyozta: a pünkösdi esemény nem csupán a Szentlélek kiáradásának felemelő történetét juttatja eszünkbe, hanem a megújulásunk egyik fontos pillanatát írja le. A maguk útját járó, kis közösséget alkotó, vívódásaikkal érlelődő apostolok tulajdonképpen Isten megnyilatkozásának új és rendkívüli idejét, helyét készítették elő, melyet azóta is folyamatosan megtapasztalhatunk. Az Apostolok Cselekedeteinek ezen része tehát betekintést enged egy olyan esemény forgatókönyvébe, mely ismét nem emberi elgondolás szerint történik, hanem Isten tervének megvalósulásaként. Az Úr megnyilatkozásának jelei újból arra mutatnak rá, hogy az életünkben ott vannak a változás lehetőségei, és ezek mögött Isten kezdeményezése áll, aki keresi a kapcsolatot teremtményeivel, a számunkra kijelölt útra akar minket vezetni. Teszi ezt nem erővel és hatalommal, hanem szeretettel és jósággal, hogy felkarolva érezzük magunkat, ebből táplálkozva merítsünk lendületet életünk feladatainak vállalásához és teljesítéséhez.

A bérmálkozókhoz fordulva azt kérte tőlük: az ünnepség után is maradjanak hűségesek Istenhez, akinek a szeretetét egy példával illusztrálta. Arra hívta fel a figyelmet, hogy másfél nappal korábban egy Stradivari-hegedűn játszott egy művész a Székesegyházban. Mindenki elragadtatással követte az előadást, és tudták, hogy a hegedű egy kincs, melyet állítólag 1,5 millió euróra biztosítottak. Ezen hangszernek is azonban akkor van igazi értéke, ha valaki kézbe veszi, énekelteti, mi pedig halljuk a hangját. Mi Istennek vagyunk az értékei, az örökkévalóságban boldog jövőt biztosít számukra. Ezen értékünkkel azonban nem sokat érünk, ha nem engedjük, hogy a művész kezébe vegyen bennünket. „Pünkösdkor elérkezett hozzánk az igazi művész, a Szentlélek, engedjük, hogy kezébe vegyen minket, Isten megszólaltathassa remekművét általunk”, tanácsolta a megyés püspök.

Ciucur Losonczi Antonius

Címkék: ,