A Szent Miklós görög katolikus templom ünnepi szertartásrendje

A Szent Miklós görög katolikus templom ünnepi szertartásrendje

Szatmár megye — Április
12–én, Jézus Krisztus
feltámadása ünnepén, a 8
órai szent liturgiát követően
pászkaszentelés lesz. 10
órától ünnepi
szentliturgiára várják a
híveket.


Április 9–én,
nagycsütörtökön 7 órai
kezdettel Szt. Bazil Liturgián vegetnek
részt a hívek, 18
órától nagypénteki
zsolozsmára kerül sor, az Úr
szenvedéséről szóló
tizenkét evangéliumi szakasszal.


Április 10–én, nagypénteken
17 órától keresztúti
ájtatosságra kerül sor, majd 18
órai kezdettel nagy alkonyati zsolozsmára
kerül sor, 20 órától
közös szentségimádás
lesz.


Április 11–én, nagyszombaton 7
órától Szt. Bazil Liturgián
vehetnek részt a hívek, 8 és 20
óra között
szentségimádásra kerül sor,
20 órától éjféli
zsolozsmára várják a
híveket, ahol feltámadási
szertartás és
pászkaszentelés lesz.


Április 12–én, húsvét
vasárnapján, Jézus Krisztus
feltámadása ünnepén, 8
órától szent liturgiát
követően pászkaszentelés lesz.
10 órától ünnepi
szentliturgiára várják a
híveket, és pászkaszentelés
is lesz.


Április 13–án,
húsvéthétfőn 9
órától utrenye, 10
órától szentliturgia, majd
körmenet, olajkenet.


Április 14–én, húsvét
keddjén 9 órától utrenye,
majd 10 órától
szentliturgiára várják a
híveket — tájékoztatott id.
Pallai Béla parókus.