A székely nép azt üzeni, hogy nem hagyja magát

A székelyföldi és erdélyi
nép szolidáris a leváltott magyar
intézményvezetőkkel, és
tiltakozik azon intézkedések ellen, amelyek
megcsonkítanak minket, amelyek helytartókat
ültetnek a nyakunkba, amelyek nem hagyják, hogy
éljük a magunk életét, nem
hagyják, hogy mi döntsünk a magunk
dolgában.


A székely nép autonómiát
akar, és azt üzeni Erdélynek,
egész Romániának és
Európának, hogy nem hagyja magát
– hangsúlyozta Markó Béla
szövetségi elnök pénteken, a
Csíkszeredában tartott tiltakozó
naggyűlésen.  


Az RMDSZ felhívására, az
állami közintézmények magyar
vezetőinek tömeges leváltása
elleni tiltakozásul megszervezett
megmozdulásra közel 18 ezer ember jött
el Csíkszékről,
Udvarhelyszékről, Marosszékről,
Gyergyószékről és
Háromszékről. Sokan székely
népviseletben, RMDSZ és székely
zászlókkal érkeztek a
központi térre, ahol Markó
Béla szövetségi elnök mellett
többek között Tőkés
László, az EMNT elnöke, Korodi
Attila képviselő, Pál Ferenc, a
Romániai Magyar Pedagógus
Szövetség székelyföldi
elnöke, Ráduly Róbert
Kálmán, Csíkszereda
polgármestere, Darvas Kozma József,
címzetes esperes és Szatmári
Ingrid, református lelkész is
felszólalt. A rendezvényen részt
vettek az RMDSZ szenátorai és
képviselői, valamint a helyi és
székelyföldi önkormányatok
vezetői is.


Beszédében az RMDSZ elnöke
leszögezte: a közvélekedéssel
ellentétben a román politika nem okos
és ravasz, hanem éppenséggel
ostoba. Ostoba a román politika, mert 90
éve próbálják a
román kormányok újra és
újra eltiporni a magyar népet, eltiporni
a magyar iskolákat, 90  éve
próbálnak helytartókat
küldeni a nyakunkra, és dönteni a
magyarok feje fölött, de ez nem
sikerült, és most sem fog sikerülni,
mert a székely nép
szabadságszeretete ezt nem hagyja (…) Ostoba a
román politika, mert egyfolytában azt
bizonygatja, hogy nem kell az autonómia, de
közben éppen azt bizonyítja, hogy
kell az autonómia, és kell a
székelyföldi területi autonómia
is, hiszen  – tette hozzá –
látható, hogy autonómia
nélkül máris leváltják
a magyar tisztviselőket. – Hagyják hogy
éljük a magunk életét,
hagyják, hogy mi döntsünk a magunk
dolgaiban, arról, hogy mi legyen a
Székelyfölddel, a saját magyar
jövőnkkel – hangsúlyozta az
RMDSZ elnöke, aki szerint ebben a súlyos
és fontos időszakban meg kell
erősíteni az összefogást,
és nemcsak a politikának, hanem az
egész székely népnek ki kell
nyilvánítania
szolidaritását, minden magyarnak fel kell
emelnie szavát a nemzetek közötti
békés együttélést
veszélyeztető intézkedések
ellen.


Tőkés László, az EMNT
elnöke azt hangsúlyozta, a román
politikának tudomásul kell vennie, hogy a
székelység, a magyarság ügye
már nem belügy, hanem egész
Európa ügye. Úgy vélte, a
magyar intézményvezetők elleni durva
fellépés is azt bizonyítja, hogy
fontos, szükséges a magyar
összefogás.  – Ilyen etnikai
tisztogatásra húsz éve, a
Ceausescu-rezsim óta nem volt példa.
Fogjunk össze, tegyük félre politikai
szimpátiáinkat, és
küzdjünk együtt az
autonómiáért – mondta az
EMNT elnöke. Tőkés
László szerint a román
kormánypártok Európával
szemben haladnak, és ellentmondanak saját
európai anyapártjaiknak, ezért
Európának is meg kell értenie,
hogy ez a román politika nem szalonképes.
Közölte, ennek érdekében
Winkler Gyula és Sógor Csaba
EP-képviselőkkel és Szilágyi
Zsolttal, az EMNT alelnökével
közösen levelet küldtek Jose Manuel
Barroso és Hans Gert Pöttering vezető
európai tisztségviselőknek, valamint
Leonard Orban európai biztosnak, amelyben
azonnali fellépést kértek a
román kormány magyarellenes
politikája ellen.


   
       
Ráduly Róbert polgármester
leszögezte: Székelyföldön olyan
vezetők kellenek, akik ismerik a magyar nyelvet,
akik  ismerik, értik az itt
élők gondjait, és ez csak
összefogással
valósítható meg.  – Itt van
Markó Béla és Tőkés
László, az a két ember, aki
megteremtette a magyar összefogást.
Összefogtak és megmutatták, hogy van
kiút, és ez a kiút az
autonómia – hangoztatta a
városvezető.    

A rendezvényen elfogadtak egy
Kiáltványt, amelyet az alábbiakban
közlünk.


 

 

 

 

KIÁLTVÁNY


 


Mi, Csíkszeredában összegyűlt
székelyföldi magyarok,
közösségünk nevében
egységes akarattal kinyilvánítjuk:


 


1.   Nemzeti
közösségünk
önkormányzati és
önrendelkezési jogait
érvényesíteni kell,
beleértve a magyar többségű
régiók területi
autonómiáját.


2.   Helyi és regionális
szinten biztosítani kell a nemzeti
kisebbségek anyanyelvének hivatalos
nyelvként való használatát.


3.   Minden korlátozás
nélkül biztosítani kell a magyar
anyanyelvű oktatást és az
oktatási intézményeken
belüli, illetve azok közötti
kapcsolatokban a magyar nyelv
használatát.


4.   Nem értünk egyet a 37-es
kormányrendelettel, amely
intézményeink
magyartalanításának eszköze.


5.   Vissza kell helyezni az
intézmények élére a
leváltott vezetőket.


6.   A központi és helyi
állami intézményekben
biztosítani kell az etnikailag arányos
képviseletet. Hargita megye magyarsága a
maga arányában kell hogy jelen legyen a
dekoncentrált intézmények
vezetésében. Az
intézményvezetőknek ismerniük
kell a magyar nyelvet a magyar
többségű megyékben.


7.   Képviselőink Bukarestben
és Brüsszelben határozottan fel
fognak lépni kisebbségi jogaink minden
területen való
érvényesítése
érdekében.


8.   Felemeljük szavunkat a magyar-
és kisebbségellenes
megnyilvánulásokkal szemben.


9.   Felelősséget
vállalunk egymásért, és
visszautasítjuk a magyar
identitástudatunk ellen irányuló
törekvéseket.


Itt, Hargita megyében, a romániai
magyarság szívében
vállaljuk, hogy jogainkért
egységesen küzdünk minden hazai
és nemzetközi fórumon. Nem
engedjük, hogy elvegyék megszerzett
jogainkat. Célunk az összefogás, az
összetartozás-tudat, a nemzetiségi
jogok biztosítása mindenki
számára, és a békés
együttélés feltételeinek a
megteremtése.


 


Isten minket úgy segéljen!


Csíkszereda, 2009. május 22.