A századik kötetet ünnepelték

A századik kötetet ünnepelték
Honismeret – A megtartó erő címmel jelent meg a Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság századik kötete. A Lorántffy Központban tartott ünnepség során mutatták be.

Tizenhét év alatt száz kötet – ez igazi maratoni futás, mondta Dukrét Géza, a társaság elnöke, kifejtve: büszke erre a teljesítményre, mely a szívvel lélekkel dolgozó kollégák nélkül nem valósulhatott volna meg. Visszaemlékezett a kezdetekre: amint az a kötet előszavában is olvasható, 1992-ben merült fel, hogy szükség van egy honismereti szövetségre, s a tervek között szerepelt a Partiumi Lapok nevű kiadvány, illeve ismertető füzetek megjelentetése is.

Kezdetek

A társaság elnöke visszaemlékezett arra, amikor 1995-ben eldöntötték Péter I. Zoltán helytörténésszel, hogy szükség van egy városismertetőre, s elkezdtek „koldulni” – de nem jártak eredménnyel, mígnem Biró Rozáliától kaptak egy nagyobb összeget, melyből sikerült megjelentetniük az első kiadványt. A könyvkiadás csak 1997-ben kezdődött el, akkor jelentek meg az első Partiumi Füzetek, a református, valamint a római katolikus püspökségek égisze alatt.
Egy év sem telt el és már vastagabb kötetet jelentettek meg, 2003-ban pedig nyolc kötet látott napvilágot. Az elnök kihangsúlyozta a Megyei Tanács, ezen belül az RMDSZ képviselőinek segítségét – mintegy hetven kötet megjelentetése nekik köszönhető. A jubileumi, háromszáz oldalas kötet, mint megtudtuk, 25 lejbe kerül és 300 példányban jelent meg. Huszonhárom, különböző szerzőktől származó honismereti jellegű írást tartalmaz, Dukrét Géza szerkesztette, s a Varadinum Script kiadó gondozásában jelent meg. Többek között a nagyváradi Illyés Gyula könyvesboltban is megvásárolható.

Hasonmás kiadás

Péter I. Zoltán helytörténész kihangsúlyozta: ne feledjük el, hogy könyvek nyomda nélkül nincsenek, ezért is fontosak a nagyváradi nyomdák. Ezzel át is adta a szót Voiticsek Ilona nyomdásznak, aki a nagyváradi nyomdászat 450 évének tiszteletére általa, illetve Voiticsek Árpád által nemrég kinyomtatott hasonmás kötetről szólt. Naményi Lajos nak az 1902-ben megjelent könyve, A nagyváradi nyomdászat története többek között a Hoffhalter-időszakot írja le, de régmúlt idők vándornyomdászairól is említést tesz. A kötet 30 lejbe kerül és ötven példányban látott napvilágot.

Értékek

Biró Rozália szenátor felszólalása során kihangsúlyozta: köszönet jár Dukrét Géza elnöknek és mindazoknak, akik közreműködtek azért, hogy mindezek az értékek ne vesszenek el. De túl azon az értéken, amit munkájukkal termtettek, értékesebb a példa, amit mutatnak: az, hogy lehet így élni, alkotni, láng és fény lenni. A nélkül, amit letettek a közösség asztalára, mindannyian szegényebbek lennénk. Munkájuk mellett példamutató szerénységük is – a nagy embereknek ugyanis nincs szükségük arra, hogy nagyoknak akarjanak látszani. Hála Istennek, hogy meg tudták adni a támogatást és hogy be lehetett kopogtatni a megyei önkormányzat ajtaján, ahol Kiss Sándor és Szabó Ödön ugyancsak segíteni tudtak; egymás nélkül a láncszemek nem alkothatnának láncot. „Az Önök alkotása és munkája nélkül sokkal szegényebbek lennénk” – jelentette ki.

A társak

Szabó Ödön parlamenti képviselő is elismerően szólt a társaságról – mint mondta, ha könyvkiadásban lenne Bajnokok Ligája, nyugodtan benvezehetnének, hiszen egész Erdélyben nincs olyan egyesület, amely száz kötetet jelentetett volna meg. E mellett munkájukkal másokat is motiváltak. Sokminden eltűnik, de mindaz, ami e kötetekben megjelent, kutathatóvá válik. Egyúttal arról is szólt: ennyit nem lehet dolgozni társ nélkül, nagyrészt a társaknak köszönhető, hogy az alkotók el tudták végezni feladatukat.

Elismerés

A későbbiek során Dukrét Géza díszoklevelet nyújtott át Péter I. Zoltánnak, és Mihálka Magdolnának, aki a szöveggondozásért felelt – további díszoklevelek is elkészültek, ezeket címzettjeik a későbbiekben vesznek majd át. Ezt követően Dukrét Géza is díszoklevelet kapott.
A rendezvény ünnepi hangulatát a Varadinum vonósnégyes előadása is biztosította, Handel és Mouret művek hangzottak el.

Összegzés

A kezdetek óta tizennyolc falumonográfia, huszonegy műemlékekkel és emlékművekkel foglalkozó kötet, huszonkét történelmi, helytörténeti és néprajzi kötet, tizenkét nagy személyiségekről szóló kötet, továbbá öt iskolatörténet, öt kötet temetőinkről, valamint tizenhét, sorozatokon kívüli kötet jelent meg. A Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság ötvenedik, ugyancsak jubileumi kötetének címe Nagyvárad ipartörténete, ezt tizenkét tagú szerzői gárda írta alá, s Budapesten mutatták be.

Neumann Andrea