„A szabadságvágyat nem lehet kiirtani”

A hagyományt őrizve a római katolikus templomban emlékeztek meg Érmihályfalván az aradi vértanúk kivégzéséről, hétfőn este. Az okumenikus gyászmisén a különböző vallásúak együtt imádkozták a Miatyánkot és a Hiszekegyet.


Az október 6-i megemlékezést hagyományosan a római katolikus templomban tartják Érmihályfalván, idén sem volt másként. Örömmel tapasztaltuk, hogy kevésnek bizonyultak az ülőhelyek, ez régen fordult elő legutóbb. A hallgatóság soraiban sok volt a fiatal, akik egy részének tűrőképességét még meghaladta ugyan az esemény, ám már az is dicséretes, hogy tanáraik úgy-ahogy rábírták őket a részvételre. Bogdán István vendéglátó tisztelendő köszöntette a megjelenteket az ökumenikus szentmisén, egyebek mellett arról beszélve, hogy “a vértanúk vére a kereszténység magva”, a hősök példája pedig erőt kell adjon az élet küzdelmeihez. Balázsné Kiss Csilla református lelkész többek között az előző napra utalva (amikor emlékhelyet avattak Sass Kálmán mártír lelkipásztornak) fejtette ki, hogy a római katolikus egyházközségnek is volt az ’56-os események kapcsán meghurcolt személyisége, a néhai gondnoka, dr.Andrássy Ernő orvos, polihisztor személyében, aki példaadó lehet, majd az aradi vértanúkra vonatkozóan hozzátette: mindegyik kivégzett imádságos ember volt, szeretettel a szívükben, ezért is tudták életüket is feláldozni a hazájukért, a jövendőért.

A közösség sziklája

Nyakó József polgármester a 165 évvel ezelőttiek helyet az elmúlt 25 évre emlékezett, amióta szabadon emlékezhetünk, illetve azokra, akik a helyi közösség zászlóvivői voltak. Reményét fejezte ki, hogy mindig lesz valaki, aki “teszi a dolgát” azok ellenében, akik “kalapáccsal és vésővel esnek a közösség nagy sziklájának”, mert a szikla kevesebb lesz, és a lepattintott darab már soha nem lesz újra része. Cseke Attila RMDSZ-es képviselő arról beszélt, hogy 165 éve a haza temetővé vált, de a szabadságvágyat nem lehetett kiirtani. Akkor is voltak, akik bíztak a világ jóra fordulásában, ahogyan ma is következetes, néha makacs kitartással lehet előbbre jutni. A gyászmisén a különböző vallásúak együtt imádkozták a Miatyánkot és a Hiszekegyet, a liturgiában közreműködött a Jubilate Deo kórus. Az eseményhez kapcsolódó témájú műsort mutatott be a GGG Irodalmi Stúdió, melyben egyebek mellett felhangzottak a kivégzett tábornokok utolsó gondolatai.

Rencz Csaba