A strand mellé kerülhet az uszoda

A strand mellé kerülhet az uszoda
Szatmár megye – Nem zajlott zökkenőmentesen az új nagykárolyi tanács első ülése. Csütörtökön, az előre meghatározott 15 napirendi pont közül kettőt elnapoltak a tanácsosok. Amint az várható volt, szemléletbeli eltéréseket okozott az épülő nagykárolyi uszoda helyének kérdése.

Az előző tanács a 48/2008–as számú tanácsi határozattal kijelölte az építendő uszoda helyét, a stadion szomszédságában lévő területen. Ezzel szemben Kovács Jenő polgármester most gazdasági okokra hivatkozva a tanács elé terjesztette azt a javaslatát, miszerint a strand melletti részre építsék az uszodát. Javaslatát az uszoda fenntartására és működtetésére vonatkozó gazdasági észérvekkel igyekezett alátámasztani. Ezt a megoldást a tanács PNL–s tagjai nem fogadták nagy megértéssel.

A polgármester szerint a város nem tudja finanszírozni az uszoda működési költségeit, melyek előzetes számítások szerint évente akár 90 000 eurós kiadást is jelenthetnének. Ha a strand mellé kerülne, akkor egy telekcserével a város és a strand jelenlegi működtetője között megoldható lenne a kérdés. A strandot működtető cég kezelésébe kerülne az új uszoda is. Cserébe az illető cég vállalná a strand működtetésének költségeit, órarend szerinti szabad belépési lehetőséggel a város diákjainak számára.

A liberálisok először új helyet javasoltak az uszoda építésére, majd később a strand tulajdonosát kérték meg arra, hogy írásos formában egyfajta biztosítékot vállaljon arra, hogyan képzeli az együttműködés ezen formáját, ha mégis megkapja az uszoda kezelési jogát. A patthelyzetet nem sikerült feloldani.