A sokféleség – rajzokban

A sokféleség – rajzokban
Kolozsvár – A 2007-es év az Egyenlő Esélyek Európai Éve, mely az Európai Uniós országok e témával kapcsolatos nemzetközi, illetve helyi szintű eseményeit és kezdeményezéseit gyűjti egybe, az EU minden állampolgárát felkérve a diszkrimináció-ellenes elvek elfogadására és terjesztésére, valamint a polgárok azonos esélyeinek támogatására.

A diszkrimináció téves, törvényellenes gyakorlat, mely képességek és készségek eltékozlását jelenti! Európa legértékesebb erőforrása népeinek sajátos sokszínűsége, mégis sok személyt megfosztanak az egyenlő esélyektől életkora, neme, faji-, etnikai-, illetve vallási meggyőződése, fogyatékossága vagy nemi orientációja miatt.
Az Etnokulturális Kisebbségek Forrásközpontja – a Kolozsvári Helyi Tanács támogatásával – felkéri Önöket, hogy tanítványaikkal együtt vegyenek részt egy diszkrimináció-ellenes, a sokszínűséget támogató helyi projekt megvalósításában. Szeretnénk, ha az Önök segítségével a gyerekek tudomást szereznének az őket körülvevő emberek sokszínűségének szépségéről. Ugyanakkor kihívás elé is állítjuk Önöket: ösztönözzék arra tanítványaikat, hogy az emberek közötti egyetértést, a világ sokszínűségét rajzban fejezzék ki.
A kihívás egy rajz/festményverseny megszervezését jelenti a másság és a diszkrimináció-ellenesség bemutatásával kapcsolatosan, 5–14 év közötti gyermekek számára. A gyermekeknek arra kell választ adniuk, hogy milyennek képzelnek el egy olyan világot, ahol az emberek fajra, etnikumra, nyelvre stb. való különbség nélkül jól megértik egymást egy diszkrimináció-, konfliktus-mentes sokszínű világban.
A gyerekek korlátlan számú rajzot készíthetnek a javasolt temában. A rajzok kiválasztásánál mindenekelőtt az alkotókészséget és a gondolatok nyíltságát értékeljük.
A verseny 2007. november 30-ig tart, a legsikerültebb rajzokat könyvekkel, játékokkal, rajz- és festészeti eszközökkel, pólókkal stb. jutalmazzuk. Minden korcsoport számára három díjat és két dicsérő oklevelet osztunk ki (óvodások, I–IV. osztály, V–VIII. osztály), a rajzok nagy része pedig képeslap formájában, díjmentesen jut el majd az iskolákba, intézményekbe, de jut belőlük a nagyközönségnek is. A gyermekek munkáit az e célból létrehozott honlapon közöljük.
A versenyen résztvevők rajzait kérjük elküldeni vagy elhozni az Etnokulturális Kisebbségek Forrásközpontjának címére. Kérésre a rajzokat közvetlenül az iskoláktól vesszük át (a rajzok hátlapján ne feledjék feltüntetni a tanuló nevét, az osztályt és az iskolát).
A verseny sikere a tanárok és az iskolák támogatásán múlik, éppen ezért kérjük Önöket, csatlakozzanak kezdeményezésünkhöz, járuljunk hozzá mindannyian a sokszínűség támogatásához!