A rendszerváltás egy gazdasági Trianon

Loránt Károly budapesti közgazdász tartott előadást péntek délután a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetemen.

 

A gazdasági válságról, az Európai Unió jelenlegi gazdasági helyzetéről beszélt előadásában Lóránt Károly magyarországi közgazdász tegnap a PKE-n megjelent érdeklődőknek. Elmondta, hogy az unió veszít világgazdasági súlyából, miközben a gazdasági fejlődése a nulla felé tendál. A pénzügyi liberalizáció, azaz 2003 óta az EU külső adóssága 70 százalékkal nőtt, ráadásul nem működik jól az európai gazdasági rendszer, mert az unió gazdasági alapelveit képező Maastricht-i kritériumokat ma már Németország sem tudja teljesíteni. Lóránt figyelmeztetett arra, hogy az Unió vezető országai által kigondolt új szerződés nem fogja megoldani a gondokat, csak tartós stagnálást eredményez.

 

Centrum és periféria

 

Az Unió legsúlyosabb problémái közé sorolta Lóránt Károly azt, hogy az EU-ban egy

centrum-periféra rendszer alakult ki, melynek következtében a periféraországokból a forrásokat a centrumországok vonják ki. „Az eurózóna működésképtelen” – szögezte le Lóránt. A közös valuta akkor működik jól, ha azt megközelítőleg egyforma gazdasági erejű és fejlettségű államok vezetik be, csakhogy az EU-ban nem ez volt a helyzet az euró térnyerésekor. Márpedig ha a monetáris uniót gazdaságilag nem ugyanazon a szinten álló országok vezetik be, akkor az erős államok kereskedelmi töbletet érnek el, a gyengébbek pedig vesztenek a valutaunióval – támasztotta alá állítását Lóránt Károly.

 

Demográfia

 

Az Unió népessége csökken, emellett 2100-ra a muszlimok aránya eléri majd az EU összlakosságának közel a felét – figyelmeztetett Lóránt. A muszlim közösségek integrációjára vonatkozó elképzelések sem látszanak beigazolódni, hiszen sokan azt gondolták, hogy a muzulmánok be fognak illeszkedni az európai társadalmakba, ma már viszont látszik, hogy a muszlimok zárt közösségeket alkotnak, és teljesen elkülönülnek az európaiaktól. Ez a tendencia kiegészül az értékvesztés tényével, vagyis azzal, hogy nincs egy sprituális erő, mely Európa népeit összetartaná. Lóránt Károly a továbbiakban kifejtette, hogy a közgazdászok zöme és a politikusok jelenleg úgy gondolják, hogy fenn lehet tartani a jelentős gazdasági szerepet, ha csökkentik a dolgozók bérét, ezért hoznak Európában ilyen irányú döntéseket, csakhogy a kínai munkaerő akár hamincszor is olcsóbb az európainál, tehát a bércsökkentés nem járható út Európa számára. Az elmúlt harminc évben a progresszív adókat fokozatosan felszámolták, ami nagy jövedlemebeli különbségeket teremtett; ez, valamint a gazdasági visszaesés oda vezet, hogy széles néprétegek szegényednek el. Magyarország helyzetéről szólva azt állította, hogy a rendszerváltás Magyarország számára egy gazdasági Trianon volt, hiszen a privatizációval szinte minden a külföldiek kezébe került, így Magyarországnak nagyon kevés eszköze maradt ahhoz, hogy a belső gazdasági folyamatokat irányítsa. A problémák felvázolása után az előadó leszögezte, hogy a súlyos problémák orvoslásában a költségvetési valamint a szokványos közgazdasági megoldásokkal semmilyen eredményt nem lehet elérni.

 

Pap István