A remény emberi kötelesség

A remény emberi kötelesség
Október 6-án este a Nagysándor József emléktáblájánál zajlott koszorúzás után ökumenikus istentiszteletet tartottak a nagyvárad-olaszi református templomban. Felléptek szacsvays diákok.

Csűry István királyhágómelléki református püspök Jeremiás próféta könyve I. része 19. verse (“Viaskodni fognak ugyan ellened, de nem győznek meg téged, mert én veled vagyok, azt mondja az Úr, hogy megszabadítsalak téged”) alapján fejtette ki a mondandóját. Hangsúlyozta: Isten igéje állandó, szüntelenül úgy érkezik, hogy valóságos problémákra ad valódi választ. Amikor pedig most, 2017-ben, október 6-ra emlékezünk, az ige úgy hallatszik, hogy érezzük: ahogyan Jeremiás próféta korában és az ezt követő évszázadokban is mindig voltak harcok, mi magunk, a jelenben is küzdelemben élünk. Az ördög ugyanis folyamatosan keveri a kártyáját, huzamosan és erőteljesen egy kártyakeverő világban élünk. Fel kell ébrednünk végre, és valós erőt, összefogást kell felmutatnunk, mert diabolikus erők munkálkodni fognak mindaddig, amíg nem azt hirdetjük imádságos lélekkel, hogy velünk az Isten és segít nekünk. „Amíg nem tudjuk felmutatni azt a valós erőt, amink van, addig a kártyajáték nem fog abbamaradni. Szembe kell nézni azzal, hogy egyik téren az egyik része emlékezik az ide szakadt nemzetnek, s a másik helyen a másik. Vajon nem az történik megint, hogy az ördög keveri a kártyáját azért, hogy fizetett emberek éket verjenek abba a közösségbe, melyet meg kellene tartani?”- figyelmeztetett.

A jelenlevőket ezután Wagner Erik püspöki titkár is köszöntötte- ahogy fogalmazott- mindazokat, akik értékvesztett világunkban fontosnak tartották, hogy illően és méltóan emlékezzenek azokra, akik az életüket adták azért, hogy mi büszkék lehessünk arra, hogy magyarok vagyunk.

Értékek

Kiss Albert főesperes-kanonok, várad-olaszi plébános egy római katolikus gyászéneket idézve hangsúlyozta: könyörögni gyűltek egybe, majd azon elmélkedve, hogy a bitófa alatt vagy a fegyverek előtt a vértanúk is valószínűleg elgondolkodtak azon, hogy vajon elfelejtik-e őket, Nedeczky György Emlékezz rám című versét olvasta fel, mely akár a mártírok végrendeleteként is értelmezhető.

Mátyás Attila evangélikus-lutheránus lelkipásztor azon meggyőződésének adott hangot: nekünk is azokat az értékeket kell felvállalnunk, melyek az aradi vértanúkat jellemezték, éspedig a hazaszeretet, az áldozatkészség, a családközpontúság, az Isten iránti bizalom.

Molnár Imola unitárius lelkésznő Ady Endre soraival és egy kilencéves kisfiú által sugallt üzenettel fogalmazta meg azt a hangulatot, érzést, mely október 6-án átjárja a magyarok lelkét. A történelem során az őrület számtalanszor próbálta széjjel szaggatni a szabadságot, de az igyekezete felesleges volt, mert az ember szabadnak született, arra, hogy szüntelenül remélje a szebb holnapot- nyomatékosította.

Az alkalmi gondolatok után a Szacsvay Imre Általános Iskola diákjainak műsorával ért véget az emlékezés, a gyerekeket Vincze Melinda tanárnő készítette fel.

Ciucur Losonczi Antonius