A régiók szintjén lehet biztosítani a fenntartható gazdasági fejlődést

Erdélyi, uniós és globális gazdasági tendenciákról tartott pénteken délelőtt előadást Winkler Gyula a tusnádfürdői EU-táborban, ahol többek között Erdélyi Magyar Gazdaságkutató Intézet létrehozását javasolta.

Az EP-képviselő – elemzőkre hivatkozva – emlékeztetett, hogy az ezredfordulótól számítva nagy szerepet kapott az információs társadalom, és ekkor született az Európai Unióban az első válasz erre a kihívásra. Az úgynevezett Lisszaboni Stratégia azt tűzte ki célul, hogy  2010-re az Európai Unió a világ legversenyképesebb tudásalapú gazdasága lesz. „Ma már nyilvánvaló, hogy ez nem teljesíthető vállalás, és azt is lehet tudni, hogy a stratégia sikertelenségének egyik oka, hogy nincs egységes európai jövőkép” –  mutatott rá Winkler Gyula, hozzátéve, hogy az egységes európai jövőkép csak úgy tud kialakulni, ha a tagállamok felismerik, hogy a nemzetállamok nem tudnak megmaradni a globális piacon. „ A régiók Európájáról egyre több szó esik és az ma már bizonyos, hogy az EU, mint gazdasági unió a régiók szintjén tud fenntartható gazdasági fejlődést elérni. Fővárosból mikrorégiós fejlesztési elképzeléseket nem lehet megvalósítani. Ugyanígy Erdély is regionális szinten tud fenntartható gazdasági fejlődést elérni, ehhez azonban arra is szükség van, hogy Romániában a fejlesztési régiók felosztását újragondolják”  – jelentette ki a képviselő, majd ismertette az RMDSZ régiókra vonatkozó elképzeléseit.

 

Winkler Gyula szerint ezt a kérdést összességében érdemes vizsgálni és csak úgy lehet Erdély jövőképéről beszélni, ha már tudjuk, hogy milyen Erdélyt akarunk és hogy melyek az erősségeink és gyengeségeink. „Szükség lenne egy Erdélyi Magyar Gazdaságkutató Intézetre, ugyanakkor például Székelyföldön a hagyományos só-ásványvíz -turizmus mellett további potenciálokat kellene megtalálni ahhoz, hogy a fenntartható fejlődés irányába elindulhassunk. Ami biztos, hogy ezt a versenyt meg lehet nyerni, ezért is jó az Európai Unió tagja lenni. De hozzá kell tennem, ez egy lehetőség, és nekünk kell megtalálni a sikerhez vezető utat” – hangsúlyozta Winkler Gyula.   Az EP-képviselő a jelenlevő egyetemistáknak a figyelmét arra hívta fel, hogy a mostanában sokat emlegetett kulcsszó, a versenyképesség nemcsak a közösség vagy egy ország szintjén elvárás, hanem az egyén szintjén is meg kell felelni a globális kihívásokra is. Elmondta, éppen ezért is fogad gyakornokokat brüsszeli irodájába, hogy fiatalok, egyetemisták az ott megszerzett tudást kamatoztatni tudják itthon.

 

Először történik meg, hogy az Európai Parlamentben képviseltetett romániai pártok mindegyike elfogadta a meghívást és egy-egy európai parlamenti képviselője részt vesz az EU-Táborban.

Erre szombaton, július 12-én, délelőtt fél tízkor kerül sor.  Románia az EU-ban témával Titus Corlăţean (PSD), a Szociáldemokrata Párt főtitkára, Monica Iacob-Ridzi (PD-L), a Demokrata-Liberális Párt ifjúsági szervezetének az elnöke, Csibi Magor (PNL), a Nemzeti Liberális Párt ifjúsági szervezetének alelnöke, Sógor Csaba (RMDSZ), valamint Winkler Gyula (RMDSZ), a Szövetség Hunyad megyei szervezetének elnöke tart előadást.