A református vállalkozói egyház kell legyen

A református vállalkozói egyház kell legyen
Csütörtök délelőtt a Királyhágómelléki Református Egyházkerület nagyváradi székhelyén sajtótájékoztatót tartott Csűry István püspök és Farkas Zsolt közigazgatásügyi előadótanácsos.

Csűry István királyhágómelléki református püspök arról beszélt, hogy a magyar kormány támogatásával zajló bölcsődei-, illetve óvodai program kiváló nemzetstratégiai elemekkel rendelkezik, örvendeztetés tehát, hogy e mellé kapcsolódhat az egyház, egyházépítő stratégiai programelemeket illesztve ehhez. Hangsúlyozta: a korszerűsített, illetve újonnan épülő ingatlanoknak a fenntartása olyan egyházstratégiai feladat, mely évtizedekre meghatározza a feladataiknak legalábbis egy részét. Ebből kiindulva nagyon körültekintőek, elsősorban a közösségek irányába, hiszen soha nem akarnak szembe menni senkivel, nem akarnak megkétszerezni semmit, hanem mindig olyan helyzetet akarnak teremteni, hogy hiánypótlás történjen ott, ahol nincs óvoda, vagy csak részben fedi le a helyi igényeket. Segíteni akarnak a szülőknek, megerősíteni a magyar emberek jelenlétét hosszú távon a Partiumban azáltal, hogy a bölcsődétől az egyetemig oktatási lehetőséget kínálnak imádságos szívvel.

Megjegyezte azt is: október 31-e és a reformáció 500. évfordulója apropóján sokszor felmerült az utóbbi időben, hogy az egyház, illetve ennek tagsága, a gyülekezeti tagok, a presbiterek, a lelkészek egyaránt hogyan tudják gyakorlatba ültetni a reformátori gondolatokat. Az ünnep elmúlásával látni kell ezt is, ezért lényeges, hogy a Partiumban úgy kezdi a református egyház az 501-ik évét, felkészülve az előtte álló még sok száz esztendőre, hogy el akarja mondani: komolyan veszi azt, amit egyház- és nemzetstratégiailag tenni, szolgálni lehet. Úgy fogalmazott: a református egyház úgy tudja az olykor lefelé tendáló negatív statisztikai adatokat visszafordítani, hogy bizonyítja, a református anyaszentegyház a Partiumban vállalkozói egyház, méghozzá sok szinten. Azáltal, hogy lelki gondozást nyújt az időseknek, azáltal, hogy a templomban összegyűlt embereket közösségben tartja, és azáltal is, hogy oktatási körülményeket biztosít. „Legyenek vállalkozók a református magyar emberek, legyenek vállalkozók azok, akik komolyan gondolják azt, hogy az utánunk következő generációknak még évszázadjaik vannak itt. Akkor fogunk tudni előrehaladni, és lesznek többen akár a templomban, akár az aktív gyülekezeti tagok között, amennyiben olyan emberek születnek és nevelkednek fel, akik nagyon jól fogják tudni azt, hogy az egyházi hovatartozás akkor teljes, ha a maguk részét is kiveszik, és hozzáteszik a minimálisat”- közölte.

Programok

Farkas Zsolt közigazgatási előadótanácsos elmondása szerint az első magyar kormánytámogatás következtében a KREK területén 10 meglévő, illetve újonnan épülő bölcsőde és óvoda fog elkészülni. Ugyanakkor elküldték a magyar kormányhoz az Óvoda 2.0-nak a tervezetét, mely szintén az egyházkerületre tekint, ebben 11 bölcsőde és óvoda épülne meg.

November 15-én, szerdán két ehhez kapcsolódó esemény is lesz: 11 órakor Köröstárkányban teszik le az ott megépítendő óvoda alapkövét, 16 órakor pedig a KREK székházának udvarán épülő bölcsőde alapzatába helyez időkapszulát Csűry István püspök, Pásztor Sándor tanácselnök és Grezsa István miniszteri biztos.

Szintén benne volt a kormányprogramban egy bizonyos támogatással a várad-réti gyülekezet Csillagocska óvodája, illetve a templom alagsorában levő, közösségi térként használható helyiség. Ennek a nagyon szakszerű szigetelését kellett megoldani,ugyanis a nedvesedéssel állandó probléma volt. A munkálatok ott már a vége felé haladnak. Az alagsor egy jó részét már befejezték, viszont ahhoz, hogy a vizesedési gondokat teljes egészében kiküszöböljék, egy teljesen új csatornahálózatot kell kiépíteni. Ezt a telken belül meg tudják oldani, ezen kívül azonban, mivel az már közterület, egy külön építkezési engedélyre van szükség, melynek a dokumentációja le van téve, és hamarosan megkapják.

Ciucur Losonczi Antonius