A Református Székely Mikó Kollégium visszaállamosítása után

A Református Székely Mikó Kollégium visszaállamosítása után
Közleményt juttatott el szerkesztőségünkbe a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium visszaállamosítása tárgyában Csűry István, a KREK püspöke. Ezt közöljük a továbbiakban.

2012. szeptember 1-én, Sepsiszentgyörgy főterén a Mikó Kollégium és gróf Hidvégi Mikó Imre szobra közötti téren több ezren kértük, sőt követeltük, hogy a függetlennek tetszelgő román igazságszolgáltatás hagyjon fel a bukaresti bizantinikus nyomásnak eleget tevő szervilis viselkedéssel. A ploiesti ítélőtáblának sem sikerült a „féljogállamiság” állapotán valamit is javítani, sőt feltételezhetően a ráadásként keletkező félelmet sem tudták leküzdeni a számunkra egyre veszélyesebb hatalommal szemben. Meghozták „jogerős” ítéletüket, amely ismeretében véleményünket immár megfogalmazhatjuk, remélhetőleg további felfüggesztett börtönbüntetések nélkül. Sommásan szólva, ebben az ítéletben természetellenes a jog, és haldoklik az erő!
Az ingatlan körüli vitában megszólaltak a dokumentumok, a bizonyítékok, az érvek, a tények és mindenikkel szemben gátlástalanul megszólaltatták a magyarázatokat sokszor ködösítve, vádolva és rágalmazva, mint akiknek nincs elszámolási kötelezettségük senki irányába, még saját lelkiismeretük előtt sem. Mivel egyházi tulajdonról van szó Isten és emberek előtt kötelességem figyelmeztetni megítélőinket és az orgazdákat, hogy szent vagyonra tették a kezüket. Nem hagyja Isten, hogy a neki odaszentelt tulajdon kufárok és seftelők kezén szennyeződjön. Ezt olvassuk 3. Móz.27,28-ban: „Minden esküvel odaszentelt dolog igen szent tulajdona az Úrnak.” Megimétlem a többségiek nyelvén, hogy Ploiesten is értsék: „orice lucru consacrat va fi preasfint pentru Domnul.” Az államvallás papjai értik, amit mi is értünk, és reméljük ennek a kijelentésnek mély értelmén és egyetemes üzenetén elgondolkoznak, és megosztják ismeretüket bírókkal és politikusokkal, és a korrupció tengerén süllyedő, vagy még éppen megmenthető személyekkel. Bár aggodalommal tekintjük a mindig kárunkra történő jogorzó és tulajdonfosztó eseményeket , ennek ellenére áldozatként is segítséget akarunk nyújtani a figyelmetlen cinkosoknak, vagy az elvakított szolgalelkűeknek. Rettenetes az élő Isten kezébe kerülni, éppen ezért ne háborgassák őseink végrendeletét, ne zaklassák drága emlékezetüket, áldozatukat ne akarják kisajátítani.
A Református Székely Mikó Kollégium nevében is megőrizte az alapítókat, akik saját vagyonukkal építették fel a mi örökségünket. A református egyház, a székelyek minden felekezettel együtt, és gróf Hidvégi Mikó Imre Erdély Széchenyije. A tanoda alapkőletételénél 1870. június 27-én, Gödri Ferencz és Révay Lajos református lelkészek szolgáltak és mondtak áldást a szent helyre és a megépülő iskolára. Amikor elkészült az épület 1876. november 26-án Nagy Péter az Erdélyi Református Egyházkerület tekintélyes püspöke így szenteli fel: „Miként a nap keleten kél fel, úgy árassza fényét és melegét ezen megerősödött és az idők hosszú sorára biztosított nevelő intézet, innen a magyar föld keleti végpontjáról az egész hazára nemzedékről nemzedékre.” (Domján István 1898-ban megjelent könyve alapján.)
Ki merészeli ezek után azt állítani, hogy A Református Székely Mikó Kollégium nem szakrális tér, és nem az egyház és annak mindenkori tagjainak a tulajdona!? A választ tudjuk, sajnos sokan és közöttünk is vannak némelyek, akiknek a kommunista államosítás nem bűn és a mostani visszaállamosítás nem nemzetünk ellen elkövetett merénylet. Ilyeneknek megint Isten üzenetét tolmácsolom: „Gyűlölöm a gazsággal szerzett ragadományt!” A kommunista hatalom megbukott végleg, de a visszaköszönő neokommunista erőlködéseknek sem lehet sok már hátra. A gazsággal szerzett ragadomány átkot hoz, de az igazsággal szerzett adomány, áldás lesz, még akkor is, ha olykor komolyan veszélyeztetik is azt.
A Királyhágómelléki Református Egyházkerület nevében kijelentem, hogy támogatjuk szent és igazságos küzdelmében az Erdélyi Református Egyházkerületet. Készen állunk felsorakozni a méltatlanul elmarasztalt és egy újkori koncepciós perben elítélt testvéreink mellett.

Nagyvárad, 2014. november 27.
A békesség kötelékében
Csűry István