A prefektúra tavalyi tevékenysége számokban

Ioan Mihaiu, Bihar megye prefektusa az intézmény váradi székhelyén ismertette az elmúlt évre vonatkozó jelentését
Ioan Mihaiu, Bihar megye prefektusa az intézmény váradi székhelyén ismertette az elmúlt évre vonatkozó jelentését
Ioan Mihaiu, Bihar megye prefektusa tegnap Nagyváradon ismertette a minisztériumoknak alárendelt intézmények vezetői előtt az általa vezetett intézmény 2017. évi jelentését.

A prefektúra nagyváradi székhelyén megtartott, főként számadatokra alapozott prefektusi jelentésből kiemeljük azt, hogy a közmű- és közösségi szolgáltatások tekintetében 2017-ben a Bihar megyei lakosok 79,88 százaléka volt hozzácsatlakoztatva központi ivóvízhálózathoz, a megyei jogú városokban ez az arány 98,5, városokban 79,01, községekben pedig 65,16 százalék. A szennyvíz- és csapadékelvezető hálózatra a lakosok 45,49 százaléka van rácsatlakoztatva, ez megyei jogú városokban 89,05 százalék, városokban 43,72 százalék, községekben pedig 11,84 százalék. Központi fűtésrendszer a megyében csak Nagyváradon, Szentandráson és Belényesben van, jelentette ki Mihaiu. A Bihar Megyei Prefektúra felügyelete alá tartozik a megyei útlevélosztály és a megyei autóforgalomba írási és autóvezetői jogosítvány-kiadó szolgálat is. A Mihaiu által ismertetett jelentésből kiderül, hogy 2017-ben a Bihar megyei útlevélosztályra összesen 32.023 útlevéligénylés érkezett be, míg egy évvel korábban ez a szám 25.673 volt. Bihar megyében a tavaly 236.109 gépjármű volt forgalomba írva, ami 20 százalékkal magasabb szám az egy évvel korábbihoz képest, amikor 216.012 Bihar megyében forgalomba írt jármű közlekedett a közutakon. Mint Mihaiu elmondta, tavaly februárban törölték a környezetvédelmi illetéket, ezt követően megugrott a forgalomba írási igénylések száma. Mihaiu kiemelte, hogy a tavaly 18.381-en tettek autóvezetői vizsgát, de közülük csak 8004 személynek sikerült a gyakorlati próba. A tavaly 33.531 autóvezetői jogosítványt adtak ki. 2017 végén Bihar megyében 229.142 személynek volt autóvezetői jogosítványa, 9236 személlyel többnek, mint 2016-ban.

Tudatta, hogy a tavaly 84 személyt alkalmaztak, 42-őt a prefektúrára, 18 munkatársat az útlevélosztályra, 24 személyt pedig az autóforgalomba írási és jogosítvány-kiadási szolgálathoz. Mint mondta, a prefektúrának nincsenek saját bevételei, mégis az elmúlt évben 14 millió lej futott be hozzájuk, ezeket az összegeket azonban továbbította azokhoz az intézményeket, amelyeket megillett, például az Országos Nyomdavállalathoz.

Emlékeztetett arra, hogy a tavaly a prefektúra megoldott néhány konfliktusos helyzetet, példaként említve a 76-os országút építésének újrakezdését, vagy a nagyváradi helyi közszállítási vállalat októberi spontán sztrájkját, ami csak azt követően oldódott meg, hogy a prefektúra jelezte a szakszervezeti vezetőknek, hogy a sztrájk idején is kötelező biztosítani a közszállítási szolgáltatásnak az egyharmadát. Aktív szerepet vállalt a prefektúra a váradi Nutripork cég integrált környezetvédelmi újra engedélyeztetésének az eljárásában is azzal, hogy a témában tartott közvita rendelkezésére bocsátotta a prefektúra gyűléstermét, illetve felkérte a Bihar Megyei Környezetvédelmi Ügynökséget arra, hogy vegye figyelembe a polgárok javaslatait. Jelezte, hogy a Belügyminisztérium egységesítette az ország összes prefektúrájának a honlapját, így ezentúl a Bihar Megyei Prefektúra új honlapján (www.bh.prefectura.mai.gov.ro) lehet online előjegyzést eszközölni az útlevélosztályra és a jogosítvány- és forgalomba írási osztályra.

Programok

Mihaiu beszélt arról is, hogy a prefektúra szerepet vállalt a roma kisebbség beillesztését célzó programok megvalósításában. Ezek között említette a Tóti településen 22 lakásból álló, az Országos Lakásépítési Ügynökség (ANL) által kivitelezett ingatlanok felépítését, míg Fugyivásárhelyen további nyolc lakásból álló két ingatlan építése van folyamatban szintén ezzel a céllal. A prefektúra négy uniós projekt megvalósításában játszott közvetítő szerepet a projekteket megvalósító önkormányzatok és partnerszervezetek között. A Bihar Megyei Prefektúra 81 lebonyolított, vagy finanszírozásra váró uniós projekt megvalósításában vett részt és további 42 ilyen projekt áll elbírálás alatt. Kiemelte a közigazgatás hatékonyságát növelő, a Románia-Magyarország INTERREG program keretében kidolgozott Biztonságos határ, biztonságosabb élet elnevezésű projektet, amely jelenleg elbírálás alatt áll, és amelyben 287.901 euró az anyagi támogatás. Már benyújtották finanszírozásra a váradi katonai kórház felszereltségét bővítő, valamint a 42 Bihar megyei településen az ivóvíz monitorizálást célzó projektet, melynek összértéke 1.872.190 euró.

Normakontroll

A Bihar Megyei Prefektúra az önkormányzatok döntéseinek normakontrollját is elvégzi. A prefektúra a tavaly 48.894 helyi tanácsi határozatot és polgármesteri rendelkezést vizsgált, ezek közül 13.214 volt a helyi önkormányzatok, illetve a Bihar Megyei Tanács által kiadott határozat és 35.680 a polgármesterek által kiadott rendelkezés. A közigazgatási bíróságra 2017-ben nem érkezett határozatok érvénytelenítésére vonatkozó beadvány. A közigazgatási bíróságon 74 esetben állítottak ki referátumot törvényességi problémáról (34 helyi tanácsi határozat és 40 polgármesteri rendelkezés esetében). A polgárok panaszai nyomán hat polgármesteri hivatalnál végzett ellenőrzéseket a prefektúra, amely a tavaly 694 új perben lett érdekelt. A prefektus a tavaly 459 rendeletet adott ki. 2017-ben a Magán Tulajdonjogot Meghatározó Bihar Megyei Bizottság 19 gyűlésen 346 határozatot hozott, melyek közül 315 a helyi bizottságok határozatainak érvényesítésére vagy érvénytelenítésére vonatkozott; 17 esetben fellebbezéseket bírált el; 14 határozatban érvénytelenítette a tulajdonlapokon eszközölt változtatásokat; összesen 2730 tulajdonlapot adott ki 11.055 hektárnyi területre; a prefektus 145 rendeletet bocsátott ki a lakóházak melletti telkek odaítéléséről. Az elmúlt évben 1436 nemzetközi felülhitelesítési kérvényt (Apostille) nyújtottak be a Bihar Megyei Prefektúrára.

Természeti csapások

A katasztrófavédelmi feladatkörök ellátásában a Bihar Megyei Prefektúra 22 önkormányzatnál mért fel különböző természeti csapások által okozott károkat összesen 15.656 lej értékben. A károk enyhítésére 9918 lejt utalt ki a kormány a prefektúrán keresztül, főként az infrastruktúra helyreállítására, további 40 ezer lejt a Belügyminisztérium tulajdonában lévő ingatlanok megjavítására fordítottak.

Felszólalások

A beszámoló után felszólalt Teodor Iulian Gheorghe, a Belügyminisztérium Prefektúrákkal való Kapcsolattartásért Felelős Főigazgatóságának a vezetője, aki azt mondta: csak aki nem akarja, az nem látja, hogy a prefektúráknak milyen fontos szerepük van az ország közigazgatásának megfelelő működtetésében. Ioan Mang, a Bihar Megyei Tanács alelnöke szomorúnak nevezte azt, hogy polgár jön hozzá audienciára olyan panasszal, hogy a polgármester, vagy az önkormányzat a polgárok érdekei ellen hoz döntéseket, és az is szomorú, hogy sok polgár a bíróságon keres megoldást ilyen jellegű problémájára. Kifejezte reményét, hogy a prefektúra a jövőben is őrködni fog a törvényesség felett többek között azért is, hogy a polgároknak ne a bíróságon kelljen keresniük az igazukat.

Pap István