A polgár ellenkezhet, a híd megépül

A csütörtöki nagyváradi közvita során kiderült, hogy a polgárok véleményétől teljesen függetlenül a nagyváradi önkormányzat megépíti az Ősi negyedbeli közúti hidat a Körösön.

Az Ősi és a Rogerius lakónegyedeket összekötő híd megépítésének tervéről tegnap tartott ún. közvita az ilyen jellegű rendezvények szokványos forgatókönyve szerint kezdődött: ezúttal Mihai Predescu a Search Corporation ügyfélszolgálati igazgatója ismertette az öt hídvariáns műszaki adatait. Ezek közül választja ki az önkormányzat azt a tervet, amelyiket meg kívánja majd valósítani. A közvitára a polgármesteri hivatal és a sajtó képviselőin kívül mintegy húsz polgár jött el, akiknek többsége a híd megépítése ellen foglalt állást. Ez volt a vesztük, mondhatni, mert többüket gúnyos megjegyzéssel, sőt sértéssel illette Gheorghe Carp alpolgármester. Az elsők között szólalt fel Orlando Balas, Ilie Bolojan polgármester egykori tanácsadója, aki elkezdte felsorolni azokat az érveket, amelyek a híd megépítése ellen szólnak, Mircea Ghitea az önkormányzat műszaki igazgatóságának vezetője azonban meg akarta vonni tőle a szót, mondván, hogy Balas eltér a tárgytól, holott Balas beszédében mindvégig a tárgynál maradt. Az egykori polgármesteri tanácsadó kifejtette: a városban már van három, egyenként négysávos közúti híd, és A Densusianu úti hidat is négysávosra bővítik, majd hozzátette, hogy a közel kétmillió lakosú Bécsben mindössze öt olyan híd van, amelyeket a járművek is használhatnak. Balas felhívta a figyelmet arra, hogy egy közúti hídépítésével szétdúlnák annak  a Körös-szakasznak a mikroökoszisztémáját. A város közúti forgalmának gördülékenyebbé tételének vannak szerinte más módozatai is: a villanyrendőrök szinkronizálásával, az útkereszteződések liberalizálásával, és a már meglévő utcák felújításával lehetne segíteni a problémán. Hozzátette, hogy mielőtt a város egyesíteni akarná Ősi negyedet Rogerius negyeddel, előbb az Ősi negyed utcáit aszfaltozza le. Egy másik polgár aziránt érdeklődött, hogy hány aláírást kell összegyűjteni ahhoz, hogy ezt a projektet leállítsák, míg egy msáok polgár azt kérdezte, hogy mi lesz a jelenlegi pontonhíd melletti madarakkal. „Majd teszünk hattyúkat az új híd alá, ha magának a hattyúk miatt fáj a szíve” – válaszolta erre Carp. Voltak polgárok, akik egyetértettek a hídépítéssel. Az egyik újságíró szerint a híd megépítése hasznos lenne, mert a mentők és a tűzoltók könnyebben odaérnének az Ősi és a Rogerius negyedbeli helyszínekre. A közvitán magánemberként megjelent Mircea Jacan, a Bihar Megyei Tanács szóviője is, aki szóvá tette azt, hogy a nagyváradi önkormányzat az autósokat részesíti előnyben a gyalogosokkal és a kerékpárosokkal szemben, mely megállapítást e hídépítési terv is bizonyítja. A gunyoros és sértő megjegyzésekkel tarkított megbeszélés vége felé pedig már több jelenlevő megfogalmazta azt a gondolatot, hogy fölöslegesen jöttek el a közvitára. Az egyik újságíró szóvá is tette: „önök úgy viselkednek itt, mintha nemcsak egy tervről lenne szó, hanem egy olyan hídépítésről, amelyre már van tanácsi határozat is.” Gheorghe Carp reakciója ez volt: „valóban, a híd meg fog épülni.”
 
Érvek a hídépítés mellett
A közvita során Gheorghe Carp alpolgármester nemcsak gúnyolódott, hanem érveket is felsorakoztatott a híd megépítésének szükségességéről. Ezek a következők: egy híd építése a szóban forgó övezetben negyven éves terv, ezért is hagytak az egykori építők egy rést a Sovata utcai tömbházak között, mert oda egy hidat képzeltek. Azért is indokolt oda építeni a hidat, mert az Onestilor és a Fagului utcák gyakorlatilag a Körösbe futnak, ezt a két utcavéget össze lehetne kötni. Az elmúlt negyven évben az autók száma megszázszorozódott a városban,  ez teszi égetően szükségessé a híd megépítését. Ha ez, és a Szilvásbeli híd megépül, akkor a város ilyen jellegű gondjai ötven évre megoldódnak. Carp a környékbeliek szolidaritására apellált, mondván, hogy jelenleg a Dacia és Magheru sugárúton élők kell elviseljék a felgyülemlett zaj- és környezetszennyezést, ezért a Sovata és Onestilor utcákban és az azok környékén élőknek gondolniuk kell arra, hogy egy városi közösség tagjai. Carp szerint a híd megépítésével összességében csökkenni fog a környezetszennyezés, hiszen a kocsik nem fognak a forgalmi dugókban vesztegelni, hanem sokkal hamarabb elérnek oda, ahova akarnak, így  kevesebb üzemanyagot fogyasztanak majd el. Az aláírásgyűjtésre vonatkozó kérdésre válaszolva Carp elmondta, hogy egy felmérés tanúsága szerint a város lakosságának mintegy hetven százaléka akarja azt, hogy új közúti híd épüljön. 
 
Pap István