A PNL az RMDSZ-szel tárgyal

Akt.:
Mircea Mălan és Ilie Bolojan a tegnapi sajtótájékoztatón. A szerző felvétele
Mircea Mălan és Ilie Bolojan a tegnapi sajtótájékoztatón. A szerző felvétele
A nemzeti Liberális Párt (PNL) Bihar megyében az RMDSZ-szel folytat koalíciós tárgyalásokat. A megyei kétharmados többségért cserébe az PNL Nagyvárad vonatkozásában is kész tárgyalni.

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) Bihar megyei szervezetének székházában Ilie Bolojan, Nagyvárad újraválasztott polgármestere és Mircea Mălan, a város alpolgármestere, a párt megyei listájának vezetője tájékoztatták a sajtót. Ilie Bolojan kifejtette, hogy a nagyváradi helyi tanácsban a PNL-nek 18 mandátuma lesz, ami kétharmados többséget biztosít a pártnak, a megyei tanácsban viszont csak 17 képviselője lesz a PNL-nek, míg a megyei testületbe bejutott másik három pártnak összesen 18 képviselője lesz. Ahhoz, hogy a megyei tanácsban is kétharmados többség alakuljon a PNL körül – ami többek között a nagy projektek vonatkozásában fontos – a párt tárgyalásokba kezdett az RMDSZ-szel. Mint Bolojan elmondta, a PNL-RMDSZ koalíció mind matematikai, mind a megyedemográfiai szempontból a legjobb megoldás lenne. Ennek a megyei koalíciónak a létrehozása érdekében a PNL késznek mutatkozik tárgyalni Nagyvárad vonatkozásában is az RMDSZ-szel, annak ellenére, hogy a váradi helyi tanácsban a PNL-nek önmagában is megvan a kétharmados többsége. A tárgyalásokról több részletet Bolojan nem volt hajlandó elárulni: sem azt, hogy konkrétan kik folytatják a tárgyalásokat, sem azt, hogy felkínálja-e a PNL az RMDSZ-nek az egyik nagyváradi alpolgármesteri tisztséget, annyit azonban megjegyzett, hogy a megyei tanácsi választáson született eredmények tükrében normálisnak tartja azt, hogy Mircea Mălan legyen a megyei tanács elnöke. Illetve hozzátette, hogy a jövő hét végére, vagy az azt követő hét elejére lezárulnak az egyeztetések.

Ideiglenes lakcím

Mircea Mălan a maga során azzal vádolta a Szociáldemokrata Pártot (PSD), hogy azokon a Bihar megyei településeken, ahol PSD-s polgármester, vagy alpolgármester van, feltűnően sok ideiglenes lakcímet adtak ki, és érdekes módon ezeken a településeken a PSD polgármesterjelöltjei nyertek, miközben ugyanazokon a településeken a PNL megyei tanácsosi listája kapta a legtöbb szavazatot. Ilie Bolojan ehhez hozzátette, hogy ő maga több olyan emberrel beszélt, aki ha nem is beismerte, de jelezte, hogy ugyan a PNL szimpatizánsa, ugyanakkor egyik vagy másik PSD-s polgármesterjelöltnek is az ismerőse, barátja, ezért szívességet tesz neki azzal, hogy rá szavaz.

Helyi tervek

Ilie Bolojan beszélt azokról a terveiről, amelyekre kiemelt figyelmet kíván fordítani következő polgármesteri mandátuma idején. Hangsúlyozta, hogy folytatni kell a nagy európai uniós finanszírozású projektek megvalósítását, de a kisebb problémák megoldására is gondot kell fordítani. Ez utóbbiak közé tartozik az, hogy megszüntessék a főként Őssi és Rogériusz lakónegyedekben időről időre érzékelhető bűzt, amit legnagyobb valószínűséggel a város közelében lévő disznóhizlalda áraszt. Ebben az ügyben a városnak nincs hatásköre, hangsúlyozta Bolojan, ezért nyilvánosan felszólította a Környezetvédelmi Ügynökséget és a Környezetvédelmi Őrséget arra, hogy hozzák meg a szükséges intézkedéseket a probléma megszüntetésére. Bejelentette: ha nem fog semmi történni a közeljövőben sem, akkor a város tüntetést fog szervezni a két említett intézmény székhelye előtt. Az elkövetkező években meg kell oldani a vízvisszaforgatás problémáját, hogy azok, akik korán kelnek, vagy a tömbházak felső emeletein laknak, és kinyitják a meleg vizes csapot, ne kelljen hosszú percekig várjanak, amíg valóban meleg víz folyik a csapból. A parkolóhelyek folyamatos gondot jelentenek Nagyváradon, ezzel is foglalkozni kíván az újraválasztott polgármester, mint ahogy a tömbházrehabilitációs programnak is folytatódnia kell. Bolojan hangsúlyozta, hogy a közszállítás optimizálására is hangsúlyt kell fektetni, jobban ki kell szolgálni a reggeli órákban munkába menőket, ugyanakkor a közszállítást a Nagyvárad Metropolisz Övezet területére is ki kell terjeszteni. További elképzelése a polgármesternek olcsó lakások építése. Ennek kapcsán megjegyezte, hogy talán már az idén megkezdődhet az ANL lakások építése a városban, ugyanakkor a vállalatokkal együttműködve is kívánja támogatni az önkormányzat lakások építését.

Váradon marad

Téma volt a sajtótájékoztatón az is, hogy Ilie Bolojant megerősítették a PNL országos főtitkári tisztségében, annak ellenére, hogy a párt gyenge bukaresti szereplése után többen a lemondatását követelték. Ilie Bolojan kifejtette a lapunk által feltett kérdésre, hogy főtitkárként a legfontosabb feladata elérni azt, hogy megszűnjenek a párton belül a még meglévő társelnöki tisztségek, mert mint mondta, ez azt a gyanút kelti, hogy a PNL pártegysége még nem valósult meg. Mint mondta, még tizenkilenc olyan megye van, ahol a PNL és az egykori Demokrata-Liberális Párt vezetői társelnöki tisztségeket töltenek be. Hozzátette, hogy ott, ahol gyenge választási eredmények születtek, mint például Bukarestben, új emberekkel kell majd a választók elé lépni. Majd pedig bejelentette, hogy annak ellenére, hogy megerősítették ebben a tisztségében, rövid ideig, maximum az országgyűlési választásokig foglalja majd el a pártfőtitkári tisztséget. „Nehéz a közigazgatásban is és a politikai szférában is egyszerre jól teljesíteni. Engem a váradiak kitüntettek bizalmukkal, amiért én nem a szavak, hanem a tettek szintjén akarom kifejezni hálámat. Márpedig nem lehet másképp elérni a megvalósításokat, csak ha az ember minden idejét erre összpontosítja” – fogalmazott Bolojan

Partium régió

Kérdeztük Bolojant arról, hogy van-e még esély arra, hogy Nagyváradból régióközpont legyen. Erre válaszolva a politikus elmondta, hogy ha ez a kérdés ismét felmerül a parlamenti választások után, és amennyiben Romániában más régiók alakulnak, mint a jelenlegi megyékre épülő rendszer, akkor Nagyváradból is régióközpont lehet. „Figyelembe véve a hagyományokat, ennek a régiónak a történelmét, akkor Várad régióközpont lehet. Ha felmerül ez a kérdés, mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy Várad régiófőváros legyen, de nem egy értelmetlen versengésben Kolozsvárral. Mert az világos, hogy ha a jelenlegi régiók maradnak, akkor Várad nem fog tudni versenyezni Kolozsvárral, viszont ha a jelenlegieknél több régiót alakítanak ki, akkor az egykori Körösvidék, vagy Partium, ahogy az Osztrák–Magyar monarchiában hívták ezeket a területeket, akkor Bihar, Szilágy, Szatmár megyék és Arad megye egy része közös régiót alkothatna” – nyilatkozta Ilie Bolojan.

Pap István