A PKE április 10-ig kapott haladékot

A PKE április 10-ig kapott haladékot
Április 10-e után derül ki, hogy mi lesz a Partiumi Keresztény Egyetem (PKE) sorsa, addig kell elkészüljön az egyetem átszervezési terve.

Dr. Pálfi József a Partiumi Keresztény Egyetem nemrégiben megválasztott rektora és dr. Fodor Attila, az egyetemi szenátus elnöke tartottak sajtótájékoztatót tegnap a magyar kormány által finanszírozott, pénzügyi gondokkal küzdő váradi felsőfokú oktatási intézmény helyzetéről az egyetem rektori hivatalában. Pálfi József elmondta, hogy készül az egyetem átszervezésének a terve, melyet április 10-ig kell elküldeni a kolozsvári székhelyű Sapientia Alapítványhoz, mely alapítványon keresztül kapja a PKE a magyar kormány pénzügyi támogatását. „Mi most formáljuk a tervet, aminek nyomán kari-, tanszéki és infrastrukturális átalakulások lehetnek” – fogalmazott Pálfi József, anélkül, hogy bármiféle konkrétumot felvázolt volna. Az újságírók által többször is feltett kérdésre, hogy milyen szerkezeti átalakításokat képzel el az egyetem új vezetése, Pálfi József nem szolgált konkrétumokkal, de ígéretet tett arra, hogy április 10-e után egyértelművé teszik azt, hogy mely szakok nem fognak már indulni az új tanévtől. Kifejtette továbbá, hogy amennyiben a Sapientia Alapítvány elfogadja a PKE átszervezési tervét, akkor a váradi intézmény nem fog fuzionálni a Sapientia Egyetemmel, ennek eshetőségéről csak abban az esetben lehet majd beszélni, ha az alapítvány nem fogadja el a PKE egyetemátszervezési tervét.

A pénzügyi gondokról szólva Pálfi József elmondta: „Egyetemünk válságos időszakát éli, de a válság nem a vég, hanem egy fordulat, amikor az építkezés kezdődik. Önvizsgálatot tartunk és a hasznos erőket felhasználva építkezünk” – fogalmazott, hangsúlyozva azt, hogy a finanszírozó magyar kormány felé az egyetem mindig rendben elszámolt az anyagi forrásokkal, a pénzügyi problémákat a hitelfelvételek és a felelőtlen gazdálkodás okozták. Mint a rektor kijelentette, jelenleg dolgoznak azon, hogy megállapítsák a felelősséget a túlköltekezés miatt, és utalt arra, hogy dr. János Szabolcs és Berei Annamária leváltott rektor és gazdasági igazgató részéről megvan az együttműködési szándék az egyetem gazdasági ügyeinek tisztázására. Kiderült az is, hogy jelenleg nincs betöltve a gazdasági igazgatói állás, ugyanis az egyetem igazgatótanácsa által összeállított bizottság választja majd meg az új gazdasági igazgatót, addig az ezzel a tisztséggel járó teendőket dr. Molnár Erzsébet Ilona látja el megbízott gazdasági igazgatói minőségben. Mint Pálfi József megjegyezte, az egyetemnek eddig nem is elsősorban pénzügyi, hanem morális problémái voltak, és ha sikerül ez utóbbiakat rendbe tenni, akkor az előbbiek is megoldódnak.

Hallgatói érdekek

Pálfi József leszögezte, hogy céljuk gazdaságilag úgy átalakítani az egyetemet, hogy az ne menjen az oktatás minőségének a rovására, illetve, mint ahogy Fodor Attila megjegyezte, hogy a hallgatók érdekei egyáltalán nem, vagy csak minimális mértékben sérüljenek. Arra vonatkozó kérdésünkre, hogy mit jelent a minimális hallgatói érdeksérelem, Fodor Attila elmondta, hogy például csoportösszevonásokat, a tanmenetet érintő kérdéseket kell ezalatt érteni. Mindkét egyetemi elöljáró leszögezte, hogy az összes, jelenleg működő szakon tanuló hallgatók a Partiumi Keresztény Egyetemen fejezhetik be tanulmányaikat, tehát már létező évfolyamokat nem lehet megszüntetni. Pálfi József hozzátette, hogy az egyetemi struktúrába be kívánja építeni a pénzügyi ellenőrzési rendszert.

Ütemterv

Fodor Attila kifejtette azt is, hogy a rektori hivatal és az egyetemi szenátus egymást ellenőrző, egyben egymást segítő testületek is, a szenátus az, amelyik dönt az rektori előterjesztésekről, a szentáusnak kell szabályerőre emelnie, illetve felülvizsgálnia azokat a lépéseket, amelyeket az operatív vezetés megtesz. Elhangzott továbbá, hogy a tegnapi nap folyamán küldték fel Bukarestbe a rektor megválasztási dossziéját, ugyanis a rektori kinevezéseket az Oktatási Minisztériumnak kell jóváhagynia, és a rektor ezt követően választhatja ki a rektorhelyettes(ek) személyét. Pálfi József erre az eljárásra hivatkozva nem nevezte meg azt, hogy ki, vagy kik a jelöltjei a rektorhelyettesi tisztségre. Annyit azonban megjegyzettt, hogy több jelöltje is van. Kérdésre válaszolva Pálfi József elmondta, hogy az új egyetemi székház építése az ütemterv szerint halad, és bár konkrét átadási határidőről nem esett szó, azt előrebocsátotta, hogy reményei szerint az új 2016-17-es egyetemi tanévet már az új székházban kezdi meg a felsőfokú tanintézmény.

Pap István