A per lezárult, a nézetkülönbségek maradtak

A végrehajtó annak idején kérte a város számláinak zárolását. A szerző felvétele
A végrehajtó annak idején kérte a város számláinak zárolását. A szerző felvétele
Lezárult a per, mely Érmihályfalva előző és jelenlegi polgármestere között zajlott egy korábbi adósság ki nem fizetése okán. A bírósági döntést mindkét fél elfogadja, ám az álláspontok továbbra is szemben állóak maradtak. Az ügy előzményeit is ismertetjük az alábbiakban.

 

Az elmúlt csütörtökön tartotta márciusi rendes ülését az érmihályfalvi képviselő-testület, melyen megjelent Kovács Zoltán korábbi polgármester is. Jövetelének oka volt tudatni a testülettel: hivatali idejének főkönyvelőjével együtt megnyerték a jelenlegi polgármester által ellenük indított pert. Az erről szóló, magyarul és románul megfogalmazott levelüket előzőleg minden tanácsos asztalára odakészítette, de Karsai Attila alpolgármester, ülésvezető javaslatára a napirendek előtt szóban is megfogalmazhatta mondandóját.

Előzmények

Lapunkban korábban többször beszámoltunk az ügyről, sőt, az érintettek nyílt levelekben is fejtegették álláspontjaikat. Dióhéjban: az önkormányzat 2014 májusának elején felszólítást kapott egy behajtó cégtől egy 2010-ből származó adósság kifizetésére. Az adósságot generáló számlát az ivóvízhálózat kiépítésekor, a hálózatról a háztartási aknákig történt bekötések ellenértéke képezte, 1.063 millió lejről volt szó, ami a felszólításig a kamatokkal 1,968 millió lejre nőtt. Nyakó József hivatalban volt (és lévő) polgármester akkor azt nyilatkozta, hogy sem írott, sem szóbeli nyoma nem maradt az előző városvezetéstől a szóban forgó adósságnak, elődje, Kovács Zoltán szerint ellenben ez nem így volt. Az adósságot végül, jogosságának megállapítása után, a város és a minisztérium kifizette, ám egy számvevőszéki ellenőrzés kimondta: ki kell vizsgálni a részleteket, meg kell nevezni a felelős(öke)t. Alakult erre egy helyi bizottság, ám az nem hozott értékelhető döntést, ez után került bíróságra az ügy.

Az egyik fél…

Visszatérve a minapi gyűlésre, idézünk Kovács Zoltán tanácsosok elé tett leveléből: „Megnyertük a polgármester által ellenünk indított 1379/111/CA/2016 sz. adminisztrációs pert is. Alapfokon és felsőfokon a bíróság nekünk adott igazat, végleges döntéssel, visszavonhatatlanul. (…) Hibás a Környezetvédelmi Minisztérium, RMDSZ-es miniszterrel (Borbély László – szerk. megj.), a Bihar Megyei Tanács, RMDSZ-es elnökkel (Kiss Sándor – szerk. megj.), ezek nem törlesztették vállalt kötelezettségeiket, hibásnak találták az érmihályfalvi Polgármesteri Hivatal jelenlegi vezetését.” A volt elöljáró az ügy egyéb szálairól is beszélt, nehezményezve azt is, hogy az RMDSZ (melynek színeiben polgármester volt) megyei és országos vezetői nem támogatták munkájában. Levelét ezzel zárta: „Senki nem talált hibásnak minket, minden pert megnyertünk (értsd: Juhos Emőke főkönyvelővel együtt – szerk. megj.). Kérjük az Érmihályfalvi Polgármesteri Hivatalt, a helyi tanácsot, hagyjanak békén élni minket. Kérjük a polgármester-RMDSZ elnököt és tanácsadóit, hogy hagyják békében az érmihályfalvi református egyházat (melynek Kovács Zoltán a főgondnoka – szerk. megj.), hogy továbbra is tudjunk imádkozni Érmihályfalváért, lakosságáért, a város fejlődéséért, békéjéért.”

…és a másik fél

Válaszát Nyakó József azzal kezdte, hogy cáfolta az előtte szólót, mondván, egy bírósági végzés nem teszi semmissé azt az állapotot, amit 2012-ben a számok tükrében talált a város vagyonát illetően. „Az akkor hiányzott pénzből sok mindent meg lehetett volna valósítani, például tíz olyan beruházást, ami jelenleg zajlik a Vörösmarty Mihály és Hunyadi János utcákon (ahol útmodernizálás történik – szerk. megj.). Bármennyire is próbálja meggyőzni a testületet arról, hogy vétlen a történtekért, számok bizonyítják a tényeket. Fontos, hogy ez a bírósági eljárás egy utólag előkerült adósság kifizetéséről, pontosabban ki nem fizetéséről szólt”, fejtette ki a polgármester, pontosítva, hogy a Számvevőszék kötelezte a kár okozójának kiderítésére, ellenkező esetben neki, mint hivatalban lévő polgármesternek kellett volna kifizetni. Hozzátette: Horváth Anna volt kolozsvári alpolgármester ügye frissiben bizonyítja, hogy a romániai igazságszolgáltatásban bármi megtörténhet, akár az is, hogy aki tanúként megy be egy ajtón, vádlottként jön ki. Ennek fényében nem meglepő, hogy a szóban forgó ügyben a bíróság nem nevezett meg felelősöket (ez a megállapítás némileg ellentmond a Kovács Zoltán állításának), csak azt mondja ki, hogy kik nem felelősök, illetve nem vonja kétségbe az adósság tényét. A Számvevőszék természetesen elfogadja a bírósági döntést, amit így az önkormányzat sem feszeget a továbbiakban, tette hozzá a polgármester.

Rencz Csaba