A pénzt elfogadták, a pályázatot pártolták

A megyei tanácsi támogatás ellen egyetlen tanácsos sem tiltakozott. A szerző felvétele
A megyei tanácsi támogatás ellen egyetlen tanácsos sem tiltakozott. A szerző felvétele
Az érmihályfalvi képviselő-testület augusztusi rendkívüli ülésén két olyan téma is volt, melyhez a tanácsosok nem is igen szóltak hozzá, egyhangúan egyetértettek a döntés-tervezetekkel.


Az érmihályfalvi Helyi Tanács nemrég tartott rendkívüli üléséről részben már beszámoltunk: az Észak-Nyugati Víz- és Csatornaszolgáltató Rt. tervezett alaptőke-emeléséhez nem adta beleegyezését a tanácsosok szükséges többsége. Volt azonban további két napirendi pont, melyekkel kapcsolatban már kérdéseik sem igen voltak a képviselő-testületi tagoknak. Az egyik a költségvetés kiegészítése volt, pontosabban annak a 336,7 ezer lejnek a büdzsébe történő beemelése, amit a Megyei Tanácstól kapott az önkormányzat.

Az összeg három célra költhető. Egyik a Malom utca vízelvezetésének elkészítése, a másik a Munkácsy Mihály utcának a Kazinczy Ferenc utca és az Egészségügyi-Szociális Központ közötti részének (a pünkösdista imaház előtt) leaszfaltozása. A harmadik rész az, melyre Pásztor Sándor, a Megyei Tanács elnöke június végén tett ígéretet, amikor részt vett a Fogyatékkal élő Felnőttek Társadalmi Beilleszkedését Szolgáló Központ helyi kirendeltségének avatásán, annak felújítása után. Akkor került szóba, hogy a Helyi Tanács már korábban megszavazta: a központ használatába adnak (mivel az épület az önkormányzaté) újabb helyiségeket, hogy az kiterjeszthesse tevékenységét. A rendbetételre váró helyiségek láttán tett ígéretet Pásztor Sándor a támogatásra, mondván: igen szükséges beruházásról van szó, mely az egész környék érintettjeit kiszolgálná.

Közvilágítást

A másik napirendi téma volt a közvilágítás modernizálásának ügye. Ennek érdekében egy pályázatot készül letenni az önkormányzat, ehhez kellett a tanácsosok jóváhagyása, akik a tervezet dokumentációjában megkapták a vonatkozó műszaki és gazdasági mutatókat. Ebben szerepel, hogy egyrészt gazdaságos világítótesteket szerelnek fel, továbbá 112 oszlopra úgynevezett napelemes pannó kerül, mely napenergiát gyűjt a rendszerbe, másrészt bővítik is a hálózatot, a közvilágítás eljut a Körtvélyes felé vezető út mentén a Mewi-telephelyig, a Tarcsa felé vezető úton az Újtanyáig. Nyakó József polgármester hangsúlyozta: egyelőre csak a pályázat lehetőségét teremtik meg, garancia nincs arra, hogy el is nyerik a támogatást. A tanácsosok egyhangúan megszavazták mindkét előterjesztést.

Rencz Csaba