A pénzhez való viszonyulás

Fotó: Horváth László
Fotó: Horváth László
Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusa és a Romániai Magyar Közgazdász Társaság, figyelemre méltó kitartással, bonyolította le a „Pénzmágnes – kulcs a gyarapodáshoz” elnevezésű magyar nyelvű közgazdasági tanulmányi versenyt.

 

Az érdeklődést jelzi, hogy a www.penzmagnes.ro honlapot 2047-en, a Facebook- oldalt 14390-en tekintették meg.

A versenyre 452 diák regisztrált 67 erdélyi közép és szakiskolából. Az 50 kérdésből álló tesztlapot 266-an töltötték ki.

A verseny első 21 helyezettje a kolozsvári (május 24.) döntőben is megmérettetett.

Az eseményt záró ünnepélyes díjkiosztást Kolozsvár egyik legértékesebb emblematikus helységében, az Óvárban található Ferences- rendi kolostor ebédlőjében tartották. Az ebédlő, refektórium boltozatát egyetlen nyolcszögletű oszlop tartja. Az évszázados falak beszédes történelmet őriznek, melyre büszkeséggel lehet emlékezni. Talán ennek is köszönhető, hogy a szokatlanul értékes esemény lebonyolítását a rendezők (Magdó János főkonzul, Szécsi Kálmán, az RMKT elnök, Bitai László, Magyar Mágnás Egyesület) ebben a környezetben képzelték el.

Házigazdaként Páter Orbán Szabolcs tartományfőnök köszöntötte a jelenlevőket. A ferences lelkiség és a közgazdaság kapcsolatáról beszélt. Habár kolduló rendnek tartják, de létük a szegénység fogalmához kapcsolódik. A gazdaság nem önmagáért van. Értelme van, ha a közjó javára használják. A gazdasági tevékenységnek értelme van, ha a közjavára hoz hasznot, nem csak az egyénnek.

Magdó János főkonzul afeletti örömének adott hangot, hogy eljutottak a verseny záró mozzanatáig. A gazdasági verseny keletkezésének a körülményeit taglalta. Honlapot készítettek, amelyen minden információt meg lehetett találni a gazdasági versennyel kapcsolatban. Kidolgozták a verseny koncepcióját. A versenyhez szükséges anyagi támogatást megszerezték. Kiemelte a sajtó szerepét a verseny népszerűsítésével kapcsolatban.

Fontosnak tartotta azt is, hogy a versenyzők elolvasták a Bitai László által írt könyvet is, bővítvén ismereteiket.

Megismerkedhettek a magyar gazdasági szaknyelvvel.

De az est nagy hozama, a diákokban tudatosult, milyen kell, legyen a viszonyulásuk a pénzhez.

A döntőbe 14 székelyföldi diák és 7, Erdély más részéből jövő diák vett részt. Köszönetet mondott a magyar középiskolák igazgatóinak, szaktanárainak, tanfelügyelőknek a Romániai Magyar Pedagógus Szövetségnek, a Romániai Magyar Középiskolások Szövetségének, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemnek, a Babeş- Bolyai Tudományegyetemnek, valamint a vállalkozóknak, hogy felkarolták a kezdeményezést. A konzulátus részéről dr. Szűcs Zoltán és Vízi Gabriella konzulok hozzájárultak a verseny sikeres megszervezéséhez.

Székely Tibor vállalkozó, zsűritag árnyalta, mit is jelenthet a diákok számára ez a verseny. Az iskolában általában elméleti ismereteket tanítanak. Az életre való felkészülés során fontos, hogy a fiatal megtanuljon gazdálkodni azzal a pénzzel, amivel rendelkezik.

Szécsi Kálmán szerint nem tudja, miért van a pénz, de ha van, akkor, miért nincs? Mindenesetre a pénz felhasználásának ésszerűségét taglalta.

Bitai László könyvében azt fejtette ki, hogy a fiatalok tanulják meg a pénzzel való bánást, ami az emberi életet kiegyensúlyozottabbá teszi. Kárpát- medencei versenyben szeretne gondolkodni. Ha tudunk bánni a pénzzel, akkor magabiztosabbá válunk. Nem kell külföldre menni pénzszerzésre, itthon is gyarapodhat.

A gyarapodás minden ember számára nyitott, ha dolgozik, és pénzét ésszerűen forgatja.

 

A verseny díjazottjai

 

A „Pénzmágnes – út a gyarapodáshoz” című középiskolai vetélkedő döntőjének végeredménye:

Első helyezett, nyereménye 500 euró: Bagoly Szabolcs (Szilágysomlyó, Simion Bărnuţiu Főgimnázium XI. oszt). Második helyezett, nyereménye 300 euró: Pataki Ildikó (Székely-udvarhely, Tamási Áron Elméleti Líceum XI. oszt). Harmadik helyezett, 200 euró: Szász Bálint (Székely-udvarhely Tamási Áron Gimnázium X. osztály)

Különdíjasok: Magdó Sándor (Marosvásárhely, Bolyai Farkas Elméleti Líceum IX. osztály). Vaida Zsolt (Szatmárnémeti Kölcsey Ferenc Főgimnázium XI. osztály), Timár Zoltán Péter (Csíkszereda, Joannes Kájoni Szakközépiskola, X. osztály). Varga Csilla Laura (Szatmárnémeti Kölcsey Ferenc Főgimnázium XI. osztály). Köpecsiri Kinga (Négyfalu, Áprily Lajos Főgimnázium X. osztály).

A legaktívabb középiskolának, a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégiumnak ajándékcsomagot adtak, mert a versenyre legtöbb jelentkező ebből az iskolából volt.

Az est kivételes mozzanatát képezte, ahogy a felnőttek a kemény üzleti életben kicizellált, jó anyagi háttérrel rendelkezők, saját példájukon okulva, elmondták többéves tapasztalataikat a pénzvilágával kapcsolatban. A befogadó közeg, okulni vágyásával, minden mondatot belső hálával fogadott, jelezte az út, melyen elindultak járható és eredményes lesz.

Az ajándékcsomagban levő ernyők szimbolikusan jelezték azt a több színtű cselekvési lehetőséget, amit ezen az estén a rendezők feltártak.

Csomafáy Ferenc

Címkék: